Poniedziałek, 2 sierpnia 2021
EBOK POCZTA

Administracja nr 1 - Klub osiedlowy

  

Na terenie administracji nr 1 „Śródmieście” działa Klub "Centrum" Spółdzielni Mieszkaniowej (w budynku przy ul. Moniuszki 13).

Przy Klubie działają następujące koła i sekcje:

 • Koło Miłośników Dziejów Grudziądza, zbiera się w każdą środę miesiąca. Wygłaszane są odczyty, zajmuje się również wydawnictwami. W swoim dorobku ma 68 różnych tomów "Biblioteki KMDG", 12 tomików "Biblioteki 110-lecia" "Gazety Grudziądzkiej", ponadto ponad 350 "Biuletynów KMDG" zwierających  skróty cotygodniowych odczytów. Koło wyróżnione zostało Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W składzie KMDG działają:
  • Grupa Autorów i Prelegentów,
  • Rada Redakcyjna "Biblioteki Koła Miłośników Dziejów Grudziądza"
 • Galeria w "Centrum" - zajmuje się promowaniem artystów grudziądzkich związanych z Grudziądzem.
 • Klub Krystyn, jest inicjatorem różnych imprez kulturalnych. Zbiera się raz w miesiącu, w IV czwartek miesiąca, lub wg potrzeb.
 • Sekcja Miłośników Roślin Ozdobnych Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury, m. in. jest organizatorem konkursu "Ozdabiamy domy Kwiatami". Zbiera się raz w miesiącu, w każdy I czwartek miesiąca.
 • Stowarzyszenie Radiestetów w Grudziądzu. Spotyka się dwa razy w miesiącu.
 • Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Spotyka się raz w miesiącu  w pierwszy poniedziałek miesiąca.
 • Koło nr 1 Terenowo – Krajoznawcze im. mjr. Henryka Gąsiorowskiego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział im. ks. dr. ppłk. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Zbiera się raz w miesiącu w drugi czwartek miesiąca. Na zebraniu wygłaszane są referaty na tematy krajoznawcze. Koło organizuje wycieczki piesze w okolice Grudziądza.

 

W Klubie wygłaszane są różne odczyty, wystawy, spotkania autorskie, spotkania informacyjno-dyskusyjne, sesje popularnonaukowe.

 

Na terenie osiedla nr 1 Śródmieście, w lokalu przy ul. Mikołaja z Ryńska 10 prowadzi też aktywną działalność Stowarzyszenie Diabetyków - osób chorych na cukrzycę.

Regularnie odbywają się tu też spotkania Chóru "ECHO", znanego w całym kraju i za granicą. Chór działa już od 1925 roku. Wyróżniony został m.in. Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Istnieje również pracownia politechniczna dla dzieci i młodzieży, tj. modelarnia lotniczo-kosmiczna. W ciągu kilkuletniej działalności tej placówki juniorzy zdobyli w zawodach rangi MP kilkadziesiąt medali. Ci sami zawodnicy startowali w Mistrzostwach Europy i Świata, osiągając najwyższe zaszczyty. Sukcesy te razem z innymi modelarzami naszego regionu walnie przyczyniły się do zajęcia II miejsca wśród wszystkich sekcji i stowarzyszeń modelarskich w Polsce.

 

Tel. (56) 66-32-195   

 

 

PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ