Niedziela, 19 stycznia 2020
EBOK POCZTA

Administracja nr 3 - Plan remontów

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019

Adres Nr nieruchomości Zakres prac
Śniadeckich 11 03/001 Montaż zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji; Docieplenie stropodachu; Wymiana pionów i poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;
Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
Śniadeckich 5 03/002 Malowanie klatek schodowych; Wymiana tablic elektrycznych na klatce schodowej
Śniadeckich 15 03/003 Malowanie klatek schodowych; Wymiana tablic elektrycznych na klatce schodowej ; Wymiana grzejników na klatce schodowej;
Śniadeckich 17 03/003 Wymiana domofonów analogowych na domofony cyfrowe.
Śniadeckich 19 03/003 Wymiana domofonów analogowych na domofony cyfrowe.
Śniadeckich 12 03/005 Docieplenie stropodachu.
Śniadeckich 14 03/005 Wymiana domofonów analogowych na domofony cyfrowe.
Śniadeckich 18 03/005 Docieplenie stropodachu; Wymiana domofonów analogowych na domofony cyfrowe.
Śniadeckich 20 03/005 Malowanie klatek schodowych ; Wymiana tablic elektrycznych na klatce schodowej ; Wymiana grzejników na klatce schodowej ; Docieplenie stropodachu;
Śniadeckich 27 03/006 Wymiana domofonów analogowych na domofony cyfrowe.
Śniadeckich 31 03/006 Wymiana domofonów analogowych na domofony cyfrowe.
Śniadeckich 33 03/006 Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej ; Wymiana pionów i poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;
Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
Śniadeckich 28 03/007 Remont instalacji elektrycznej - piwnice; Wymiana domofonów analogowych na domofony cyfrowe; Wymiana nawierzchni chodnika;
Śniadeckich 34 03/007 Remont instalacji elektrycznej - piwnice; Wymiana domofonów analogowych na domofony cyfrowe.
Śniadeckich 36 03/007 Remont instalacji elektrycznej - piwnice
Śniadeckich 38 03/008 Docieplenie stropodachu. Remont instalacji elektrycznej - piwnice
Śniadeckich 46 03/009 Naprawa częściowa nawierzchni parkingu
Śniadeckich 52 03/010 Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO ; Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami ; Roboty drogowe po remoncie sieci wodociągowej;
Śniadeckich 54 03/010 Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO
Śniadeckich 56 03/010 Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO
Śniadeckich 58 03/011 Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO ; Wymiana pionów i poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;
Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
Śniadeckich 60 03/011 Docieplenie stropodachu; Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO ; Wymiana pionów i poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;
Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
Śniadeckich 62 03/011 Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO
Śniadeckich 64 03/011 Malowanie klatek schodowych ;
Ułożenie płytek na klatce schodowej ; Wymiana tablic elektrycznych na klatce schodowej ; Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO;
Śniadeckich 66 03/011 Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO
Śniadeckich 72 03/012 Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO ; Wymiana okien w maszynowni ; Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami ;
Śniadeckich 74 03/012 Malowanie klatek schodowych ; Wymiana tablic elektrycznych na klatce schodowej ; Wymiana okien w maszynowni ; Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO ; Roboty drogowe po remoncie sieci wodociągowej ;
Śniadeckich 76 03/013 Malowanie klatek schodowych ;
Ułożenie płytek na klatce schodowej ; Wymiana tablic elektrycznych na klatce schodowej ; Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO; Naprawa chodnika po remoncie sieci ; Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami Roboty drogowe po remoncie sieci wodociągowej ;
Jackowskiego 48 03/014 Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO ; Wymiana okien w maszynowni ; Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami ; Roboty drogowe po remoncie sieci wodociągowej ;
Jackowskiego 52 03/014 Malowanie klatek schodowych ; Ułożenie płytek na klatkach schodowych ; Wymiana okien w maszynowni ; Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami ; Wymiana tablic elektrycznych na klatce schodowej;
Jackowskiego 54 03/014 Malowanie klatek schodowych cześć wysoka i niska; Ułożenie płytek na klatce schodowej; Wymiana tablic elektrycznych na klatkach schodowych; Docieplenie stropodachu ; Wymiana okien w maszynowni ; Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami;
Śniadeckich 78 03/015 Wymiana okien w maszynowni ; Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami ; Roboty drogowe po remoncie sieci wodociągowej ;
Śniadeckich 80 03/015 Docieplenie stropodachu; Wymiana okien w maszynowni ; Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami ;
Śniadeckich 82 03/015 Wymiana okien w maszynowni Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami
Śniadeckich 84 03/015 Docieplenie stropodachu. Wymiana okien w maszynowni Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami
Jackowskiego 42 03/016 Montaż zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji; Docieplenie stropodachu; Roboty budowlano instalacyjne polegające na adaptacji pomieszczeń technicznych na węzły CO ; Roboty drogowe po remoncie sieci wodociągowej;
Jackowskiego 41 03/017 Remont nawierzchni chodnika
Korczaka 27 03/017 Malowanie klatek schodowych ; Wymiana tablic elektrycznych na klatce schodowej ; Wymiana grzejników na klatce schodowej;
Korczaka 17 03/018 Malowanie klatek schodowych Wymiana tablic elektrycznych na klatce schodowej Docieplenie stropodachu Wymiana grzejników na klatce schodowej
Korczaka 7 03/019 Remont nawierzchni chodnika
Korczaka 9 03/019 Montaż zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji. Roboty drogowe - remont podestów.
Korczaka 11 03/019 Montaż zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji.
Korczaka 2 03/020 Docieplenie stropodachu. Wymiana pionów i poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;
Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
Korczaka 4 03/020 Docieplenie stropodachu.
Korczaka 6 03/020 Docieplenie stropodachu.
Korczaka 5 03/021 Montaż zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji. Docieplenie stropodachu.
Korczaka 1 03/022 Montaż zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji.
Korczaka 3 03/022 Malowanie klatek schodowych; Wymiana tablic elektrycznych na klatce schodowej ; Wymiana grzejników na klatce schodowej Zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami ; Montaż zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji.
Konopnickiej 25 03/023 Docieplenie stropodachu.
Konopnickiej 27 03/023 Docieplenie stropodachu.
Konopnickiej 28 03/023 Remont nawierzchni chodnika; Wymiana pionów i poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;
Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ