Wtorek, 19 czerwca 2018
POCZTA

Administracja nr 5 - Kierownictwo administracji

ADMINISTRACJĄ kieruje Alicja Bartoszewska.

Zastępcą Kierownika Administracji  jest Michał Czerwiński posiadający licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości.


Pozostali pracownicy administracji:

  • Krzysztof Ryndziewicz - specjalista ds. technicznych,
  • Wojciech Jarzębski - mistrz - (zajmuje się sprawami technicznymi, związanymi z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacją gazową oraz wodno-kanalizacyjną),
  • Stefan Lotarski - administrator - (zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi wymiany okien, gospodarki pomieszczeniami wspólnego użytkowania, zawierania umów użyczenia pomieszczeń wspólnego użytkowania, nadzoru nad pralniami i suszarniami, sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych mieszkań oraz innymi, bieżącymi,
  • Dorota Warzyńska - administrator - (zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi wymiany okien, gospodarki pomieszczeniami wspólnego użytkowania, zawierania umów użyczenia pomieszczeń wspólnego użytkowania, nadzoru nad pralniami i suszarniami, sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych mieszkań oraz innymi, bieżącymi,

Ponadto w ramach administracji zatrudnieni są konserwatorzy zajmujący się bieżącą, naprawą drobnych usterek oraz sprzątacze posesji, do obowiązków których należy utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach spółdzielczych.

Biuro Administracji , przy ul. Warszawskiej, czynne jest:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00-15.00
wtorki w godz. 8.00-17.00
piątki w godz. 7.00-14.00

tel: 56 66 32 255

Kierownik Administracji przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 15.00 do 17.00

PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ