Sobota, 23 lutego 2019
POCZTA

Administracja nr 5 - Plan remontów

PLAN REMONTÓW ADMINISTRACJI NR 5 NA ROK 2018

Adres Nr nieruchomości Zakres prac
Kustronia 2 05/001 remont parkingu
remont miejsca pod kontenery
częściowy remont chodników i drogi
Nauczycielska 12 05/002 wymiana okien na klatkach schodowych
wymiana drzwi wejściowych wew.
wymiana drzwiczek do skrzynek energetycznych
położenie płytek na wejściach do klatek
malowanie klatek schodowych
Nauczycielska 14 05/002 likwidacja piaskownicy
Nauczycielska 16 05/002 wymiana okien na klatkach schodowych
Kustronia 12 05/003 wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
wymiana pionów kanalizacyjnych
wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
Kustronia 14 05/003 wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
wymiana pionów kanalizacyjnych
wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
Kustronia 18 05/003 wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
Ikara 3 05/004 wymiana wewnętrznej linii elektrycznej zasilającej na miedzianą
wykonanie połączeń wyrównawczych

Ikara 5 05/004 wykonanie połączeń wyrównawczych
wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
Ikara 7 05/004 wykonanie połączeń wyrównawczych
wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
Ikara 9 05/004 wykonanie połączeń wyrównawczych
wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
Ikara 11 05/004 wykonanie połączeń wyrównawczych
Ikara 15 05/005 malowanie klatek schodowych
Dywizjonu 303 6 05/005 wymiana okien na klatkach schodowych
wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
wymiana lamp oświetleniowych na klatkach na lampy z czujką

Dywizjonu 303 8 05/005 wymiana okien na klatkach schodowych
wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
wymiana lamp oświetleniowych na klatkach na lampy z czujką
Dywizjonu 303 1 05/006 częściowy remont chodników
Dywizjonu 303 3 05/006 zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami
Kustronia 22 05/007 zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami
częściowy remont chodników
Kustronia 24 05/007 zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami
Dywizjonu 303 12 05/009 zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami
wykonanie połączeń wyrównawczych
Dywizjonu 303 14 05/009 zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami
wykonanie połączeń wyrównawczych
likwidacja piaskownicy
Ikara 18 05/010 zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami
Ikara 20 05/010 zewnętrzna sieć wodociągowa i p.poż wraz z przyłączami
Warszawska 21 05/011 wymiana okien na klatkach schodowych
wymiana lamp oświetleniowych na klatkach na lampy z czujką
Warszawska 17 05/012 częściowy remont chodników
Warszawska 19 05/012 wymiana okien na klatkach schodowych
częściowy remont chodników
Skarżyńskiego 4 05/013 wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
wymiana pionów kanalizacyjnych
Skarżyńskiego 10 05/013 wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
wymiana pionów kanalizacyjnych
Skarżyńskiego 5 05/014 wymiana dźwigów
wymiana okien na maszynowni
remont instalacji elektrycznej - styczniki
Stachonia 8 05/014 wymiana dźwigów
wymiana okien na klatkach schodowych
wymiana lamp oświetleniowych na klatkach na lampy z czujką
remont instalacji elektrycznej - styczniki
Warszawska 15 05/015 wymiana dźwigów
wymiana okien na klatkach schodowych

Warszawska 9 05/016 wymiana okien na klatkach schodowych
Stachonia 3 05/018 remont miejsca pod kontenery
CWK 3 05/018 wymiana okien na klatkach schodowych
Warszawska 3 05/021 wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
wymiana pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
wymiana pionów kanalizacyjnych
Warszawska 5 05/021 wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
Warszawska 1 05/022 wymiana okien na klatkach schodowych
CWK 1 05/023 wymiana drzwi wejściowych wew.
położenie płytek na wejściach do klatek
remont chodników i dojść do budynków
Nauczycielska 10 05/024 częściowy remont chodników
Ikara 2 05/025 remont parkingu i dojść do budynków
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ