Niedziela, 28 lutego 2021
EBOK POCZTA

Administracja nr 5 - Plan remontów

PLAN REMONTÓW NA ROK 2021

Adres Nr nieruchomości Zakres prac
Kustronia 2 05/001 Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Kustronia 4 05/001 Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Roboty brukarskie.
Nauczycielska 12 05/002 Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji.
Poszerzenie placu pod osłonę śmietnikową.
Nauczycielska 14 05/002 Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji.
Nauczycielska 16 05/002 Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji.
Nauczycielska 18 05/002 Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji.
Ikara 1 05/002 Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji.
Kustronia 12 05/003 Docieplenie stropodachu.
Roboty elektryczne - wymiana WLZ kl. VII.
Kustronia 14 05/003 Docieplenie stropodachy.
Kustronia 16 05/003 Docieplenie stropodachu.
Kustronia 18 05/003 Remont nawierzchni chodników.
Ikara 5 05/004 Roboty brukarskie.
Ikara 9 05/004 Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji.
Ikara 11 05/004 Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji.
Ikara 13 05/005 Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych.
Ikara 15 05/005 Remont chodnika wzdłuż boiska.
Poszerzenie placu pod osłonę śmietnikową.
Dywizjonu 303 6 05/005 Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji.
Dywizjonu 303 8 05/005 Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych.
Dywizjonu 303 3 05/006 Roboty drogowe - remont pieszojezdni + nowy chodnik i dojścia do budynku.
Kustronia 22 05/007 Wykonanie nawodnionego pionu p.poż.
Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Wymiana drzwi wyjściowych na dach.
Kustronia 24 05/007 Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Wymiana drzwi wyjściowych na dach.
Dywizjonu 303 12 05/009 Wymiana II drzwi wejściowych.
Wymiana drzwi wyjściowych na dach.
Wymiana styczników zasilania wind.
Dywizjonu 303 14 05/009 Wymiana II drzwi wejściowych.
Wymiana drzwi wyjściowych na dach.
Ikara 18 05/010 Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Wymiana drzwi wyjściowych na dach.
Ikara 20 05/010 Wymiana I, II drzwi wejściowych.
Wymiana drzwi wyjściowych na dach.
Malowanie klatek schodowych na parterach.
Warszawska 21 05/011 Wymiana drzwiczek do skrzynek energetycznych.
Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Polskich Skrzydeł 2 05/011 Wymiana drzwiczek do skrzynek energetycznych.
Wymiana II drzwi wejściowych.
Położenie płytek na wejściach do klatek.
Malowanie klatek schodowych.
Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Warszawska 17 05/012 Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Warszawska 19 05/012 Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Wymiana stolarki okiennej w piwnicach.
Wymiana drzwiczek do skrzynek energetycznych.
Wykonanie placu pod osłonę śmietnikową.
Remont chodników.

Skarżyńskiego 4 05/013 Wymiana II drzwi wejściowych.
Położenie płytek na wejściach do klatek.
Malowanie klatek schodowych.
Skarżyńskiego 10 05/013 Wymiana II drzwi wejściowych.
Położenie płytek na wejściach do klatek.
Malowanie klatek schodowych.
Skarżyńskiego 12 05/013 Wymiana II drzwi wejściowych.
Położenie płytek na wejściach do klatek.
Skarżyńskiego 5 05/014 Wymiana II drzwi wejściowych - kl. I i II.
Malowanie klatek schodowych na parterach - kl. I i II.
Warszawska 15 05/015 Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Wymiana stolarki okiennej w piwnicach.
Wymiana II drzwi wejściowych.
Warszawska 9 05/016 Wymiana stolarki okiennej w piwnicach.
Wymiana II drzwi wejściowych.
Wymiana drzwi wyjściowych na dach.
Stachonia 4 05/017 Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych.
Wymiana drzwi wyjściowych na dach.
Stachonia 3 05/018 Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych.
Wymiana II drzwi wejściowych.
Wymiana drzwi wyjściowych na dach.
CWK 3 05/018 Wymiana II drzwi wejściowych.
Wymiana drzwi wyjściowych na dach.
Poszerzenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
Remont chodnika.
Warszawska 7 05/019 Remont nawierzchni chodnika od strony Warszawskiej.
Docieplenie stropodachu.
Nauczycielska 6 05/020 Malowanie klatek schodowych na parterach.
Roboty elektryczne - wymiana WLZ.

Nauczycielska 8 05/020
Malowanie klatek schodowych na parterach.
Wymiana styczników wind.
Remont rozdzielni głównej elektrycznej.
Warszawska 3 05/021 Remont nawierzchni chodnika.
Warszawska 5 05/021 Remont nawierzchni chodnika.
Warszawska 1 05/022 Roboty elektryczne - połączenia wyrównawcze.
Wymiana stolarki okiennej w piwnicach.
Wykonanie placu pod osłonę śmietnikową.
Docieplenie stropodachu.
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ