Środa, 23 czerwca 2021
EBOK POCZTA

SMGR

ZAWIADOMIENIE - jednorazowa ulga obligatoryjna w opłatach

W związku z możliwością uzyskania przez Spółdzielnię Mieszkaniową z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu jednorazowej ulgi obligatoryjnej w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu za 2015 rok, osoby którym przysługują spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, a których dochód miesięczny brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego Wynagrodzenia w gospodarce narodowej, za 2014 tj. - 1.891,73 zł.: mogą zgłosić się w terminie do dnia 15.05.2015r. do Biura Obsługi Interesantów Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 13 na parterze, w poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 800 do 1400, we wtorek od 830 do 1600, w piątek od 800 do 1300, z następującymi dokumentami:

  1. zaświadczenia o zarobkach (brutto) dokumentujące dochody, w przypadku rent lub emerytur zaświadczenia o wysokości uzyskanych świadczeń (brutto) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  2. w przypadku braku dochodów, należy złożyć oświadczenie co do źródeł utrzymania,
  3. dowodem osobistym.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
56-66-32-185 do 188.

Osoby posiadające ustanowioną odrębną własność lokalu, zgłaszają wnioski do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - indywidualnie.

13-04-2015 09:02
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ