Piątek, 18 sierpnia 2017
POCZTA

Administracja nr 3

ODCZYTY PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA W ADM. NR 3


Harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania  Administracji  Nr 3 w 2017 r.

 

  Data odczytu

Adres

Godzina

29.05.2017

Śniadeckich 1

Śniadeckich 11

Śniadeckich 13

Korczaka 2

Korczaka 5 m. 1-35

9.00-13.00

15.00-17.00

14.00-15.00

15.00-18.00

18.00-19.45

30.05.2017

Śniadeckich 5

Śniadeckich 7

Śniadeckich 9

Śniadeckich 17

Korczaka 4

Korczaka 5 m.36-60

9.00-13.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

16.00-19.00

19.00-20.10

01.06.2017

Śniadeckich 8

Śniadeckich 14

Śniadeckich 15

Śniadeckich 19

Korczaka 5 m.61-100

Korczaka 6

15.00-16.00

16.00-18.00

9.00-13.00

14.00-15.00

18.00-19.45

15.00-18.00

02.06.2017

Śniadeckich 10

Śniadeckich 18

Śniadeckich 52

9.00-15.00

16.00-17.00

14.00-18.40

03.06.2017

Śniadeckich 20

Śniadeckich 35

Śniadeckich 58

12.00-13.00

9.00-12.00

9.00-13.40

05.06.2017

Śniadeckich 12

Śniadeckich 54

15.00-19.00

15.00-19.10

06.06.2017

Śniadeckich 27

Śniadeckich 60

17.00-19.00

16.00-18.20

07.06.2017

Śniadeckich 36

Śniadeckich 56

15.00-18.00

15.00-19.40

08.06.2017

Śniadeckich 28

Śniadeckich 62

15.00-18.00

15.00-19.40

09.06.2017

Śniadeckich 31

Śniadeckich 33

Śniadeckich 64

Śniadeckich 66

14.00-17.00

16.00-18.00

14.00-16.20

16.20-18.40

10.06.2017

Śniadeckich 38

Śniadeckich 46

Śniadeckich 72

Korczaka 1

Korczaka 3

11.00-12.00

9.00-11.00

9.00-15.25

12.00-13.00

14.00-15.00

12.06.2017

Śniadeckich 29

Śniadeckich 74

15.00-18.00

15.00-19.40

13.06.2017

Śniadeckich 76 m.1-47

Konopnickiej 25

Konopnickiej 27

Konopnickiej 28

16.00-19.30

17.00-19.30

17.00-19.30

17.00-19.30

14.06.2017

Śniadeckich 34

Śniadeckich 76 m.48-131

15.00-18.00

15.00-19.40

16.06.2017

Śniadeckich 78

Śniadeckich 80

Korczaka 15

14.00-17.00

12.00-13.10

14.00-19.00

17.06.2017

Jackowskiego 42 m.1-40

Śniadeckich 82

Korczaka 9

13.10-15.30

9.00-13.10

9.00-14.00

19.06.2017

Śniadeckich 84

Korczaka 7

15.00-19.10

15.00-18.00

20.06.2017

Jackowskiego 42 m.41-55

Jackowskiego 52

19.00-19.35

16.00-19.00

21.06.2017

Jackowskiego 48

Korczaka 17

15.00-19.40

15.00-18.00

22.06.2017

Korczaka 11

Jackowskiego 54

15.00-19.00

15.00-19.40

23.06.2017

Jackowskiego 39

Jackowskiego 41

14.00-15.45

15.45-17.30

24.06.2017

Korczaka 27

Jackowskiego 43

Korczaka 29

9.00-10.45

11.50-14.15

10.45.11.55

 


23-05-2017 08:42
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ