Piątek, 23 sierpnia 2019
EBOK POCZTA

Administracja nr 4

Odczyty podzielników kosztów ogrzewania w Administracji Nr 4.


Szanowni Państwo,


      Administracja Nr 4 Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu informuje, iż firma „Metrona" zakończyła odczyty podzielników kosztów centralnego ogrzewania w indywidualnych mieszkaniach za sezon 2O18l19. Zgodnie z obowiązującą umową odczyty przeprowadzano w dwóch terminach.

      Dla lokali, które nie zostały udostępnione ustalono trzeci ostateczny termin odczytu.

      Dodatkowe informacje o terminie odczytu można uzyskać w biurze Administracji Nr 4 przy ul. Kulerskiego 11, tel. 56 66 32 245 lub bezpośrednio z wykonawcą robót pod numerem telefonu 694 064 174 - p. Paweł Czerwiński.

      Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej Regulaminem Rozliczeń Energii Cieplnej w lokalu, w którym nie dokonano odczytu wszystkich podzielników z przyczyn niezależnych od osoby fizycznej lub prawnej zobowiązanej do dokonania tej czynności odbiorca zostanie obciążony odszkodowaniem. Odszkodowanie zostaje ustalone w ten sposób, że: część zmienna stanowiąca 75% kosztu zostanie obliczona według rozliczeń podzielników kosztów zamontowanych na grzejnikach w oparciu o 2 - krotną średnią ilość odczytanych kresek przypadającą na 1 m2 z jednostki rozliczeniowej pomnożoną przez powierzchnię mieszkania.


23-07-2019 13:36
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ