Czwartek, 16 sierpnia 2018
POCZTA

SMGR

Uchwała

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu Rada Nadzorcza uchwala wprowadzić odpłatność za przygotowanie i wydanie kopii dokumentów związanych z członkostwem oraz prawem do lokalu mieszkalnego. Odpłatność w wysokości: 1,00 zł + podatek VAT (1,22 zł z VAT) za każdą stronę dotyczy kopiowania w szczególności:

- deklaracji członkowskich,
- przydziałów do lokalu,
- umów o ustanowienie prawa do lokalu,
- aktów notarialnych,
- innych dokumentów związanych z prawem do lokalu oraz członkostwem w spółdzielni.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2008 r.

Rada Nadzorcza
04-08-2010 08:47
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ