Środa, 18 lipca 2018
POCZTA

SMGR

Uchwała

 UCHWAŁA NR 5/2018

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z dnia 24.04.2018 r.

 

Zgodnie z § 73 ust.1 pkt 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Rada Nadzorcza uchwala dokonać podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej na 5 części oraz ustalić następujące zasady zaliczania członków do poszczególnych części:

1. I część Walnego Zgromadzenia obejmuje:

członków SM posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji Nr 1 ( wykaz budynków stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

2. II część Walnego Zgromadzenia obejmuje:

członków SM posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji Nr 2 ( wykaz budynków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

3. III część Walnego Zgromadzenia obejmuje:

członków SM posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych, użytkowych lub garaży w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji Nr 3 ( wykaz budynków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

4. IV część Walnego Zgromadzenia obejmuje:

członków SM posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji Nr 4 ( wykaz budynków stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

5. V część Walnego Zgromadzenia obejmuje:

członków SM posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych w budynkach położonych na terenie właściwości Administracji Nr 5 ( wykaz budynków stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

6. W przypadku , gdy członek SM posiada więcej niż jedno prawo do lokalu znajdujące się na terenie różnych administracji, uczestniczy w wybranej przez siebie jednej części Walnego Zgromadzenia. Wyboru może dokonać spośród tych części Walnego Zgromadzenia, w których posiada tytuły prawne do lokali. Wybór należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem złożonym w siedzibie Spółdzielni.

 

 

08-05-2018 22:32
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ