Czwartek, 21 marca 2019
POCZTA
Wersja do druku

SMGR

Przetarg

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
OGŁASZA PRZETARG  NIEOGRANICZONY
NA :
ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE :

Roboty ogólnobudowlane - malarskie, układanie płytek gresowych, wymiana balustrad, wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV, wymiana ślusarki stalowej drzwiowej i aluminiowej stolarki okiennej, drzwiowej w częściach wspólnych budynków
i pawilonach na terenie Administracji nr 1, Administracji nr 2, Administracji nr 3, Administracji nr 4 i Administracji nr 5 w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA : 
Roboty ogólnobudowlane - do dnia 29.11.2019r.
z wyłączeniem:
  • wymiany stolarki okiennej drewnianej na PCV, wymiany ślusarki stalowej drzwiowej oraz aluminiowej stolarki okiennej, drzwiowej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych - do dnia 30.09.2019r.
  • robót malarskich w części niskiej i wysokiej wraz z ułożeniem płytek gresowych od drugich drzwi wejściowych do pierwszego półpiętra w części wysokiej  w budynku przy ul. Jackowskiego 54 - do dnia 31.03.2020r.
ZAINTERESOWANI PRZETARGIEM MOGĄ NABYĆ SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. MONIUSZKI 13 POKÓJ  24 (II piętro)
W GODZINACH od 8:00 do 14:00 (telefon:  56 66 32 152).
                                                             
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST :
  1. NABYCIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
  2. WPŁACENIE WADIUM W WYSOKOŚCI : 200.000,00 zł
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 25.03.2019r. godz. 14:00.

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 26.03.2019r. godz.10:00
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI   86-300 GRUDZIĄDZ UL. MONIUSZKI 13,
POKÓJ NR 25  (II piętro).

CENA MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH :  300,00 zł

15.03.2019r.
15-03-2019 10:50
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ