Wtorek, 18 czerwca 2019
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

Obwieszczenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
przy ul. Moniuszki 13
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności
 1. Lokal mieszkalny nr 23, położony w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 13 , na czwartym piętrze budynku, o powierzchni 48,15 m², składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i wc, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy nr 23 o powierzchni 2,89 m2.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. o godz. 13 00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 (II piętro, sala nr 15).
 3. Cena wywoławcza wynosi 134.000,00 zł
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 13.400,00 zł na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu - Bank PKO BP SA Nr 12 1020 5040 0000 6602 0023 0029 w terminie do dnia 18.06.2019 r. W tytule wpłaty/przelewu wadium należy wskazać adres lokalu oraz imię i nazwisko/nazwę uczestnika przetargu.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej kwoty.
 6. Warunkiem ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności jest dokonanie wpłaty z tytułu wylicytowanej kwoty.
 7. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy lub niewpłacenia wylicytowanej kwoty w wyznaczonym terminie, Spółdzielnia nie zwraca wadium.
 8. Osoba przystępująca do przetargu składa oświadczenie, że znany jest jej stan techniczny przedmiotowego lokalu.
 9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu.
 10. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie, o ile prawo ma należeć do nich obojga.
 11. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza, którego siedzibą jest miasto Grudziądz.
 12. Lokal można oglądać w dniu 11.06.2019 r. w godz. 14 00 - 16 00 lub po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel. 56-66-32-188.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13 – Biuro Obsługi Interesantów (parter), tel. 56-66-32-188.
 14. Regulamin określający zasady przeprowadzenia przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smgr.pl w zakładce "Regulaminy" lub w siedzibie Spółdzielni.
04-06-2019 15:09
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ