Piątek, 18 sierpnia 2017
POCZTA

INFORMACJA

DLA OSÓB SPRZEDAJĄCYCH/KUPUJĄCYCH/DARUJĄCYCH LOKAL

Transakcja kupna/sprzedaży/darowizny może dotyczyć wyłącznie mieszkań o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prawa odrębnej własności.

CZYNNOŚCI PRZY SPRZEDAŻY/KUPNIE/DAROWIŹNIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 1. Sprzedaż/darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
 2. Do zawarcia umowy kupna/sprzedaży/darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu konieczne jest przedstawienie przez osobę sprzedającą/obdarowującą zaświadczenia o posiadanym tytule prawnym do lokalu wydawanym przez Spółdzielnię ( Biuro Obsługi Interesanta , parter, ul. Moniuszki 13).
 3. Członek Spółdzielni posiadający prawo do lokalu, jeśli posiada tylko jeden lokal i w najbliższym czasie nie zamierza nabyć kolejnego w zasobach Spółdzielni, składa wypowiedzenie członkostwa, które skutkuje po 30 dniach od złożenia wypowiedzenia.

 4. Przed zawarciem umowy kupna/sprzedaży/darowizny prosimy sprzedającego i kupującego (darczyńcę i obdarowanego) o przybycie do Spółdzielni , Biura Obsługi Interesantów (parter, ul. Moniuszki 13) celem załatwienia formalności związanych ze sprzedażą/kupnem lokalu :
  • złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia,
  • złożeniem pisma z wypowiedzeniem członkostwa ( jeżeli sprzedający/darczyńca jest członkiem Spółdzielni),
  • zadeklarowaniem przez kupującego ilości osób, które będą zamieszkiwać w lokalu,
  • ustaleniem zaliczek na media,
  • podpisaniem wspólnego oświadczenia dotyczącego mediów.

CZYNNOŚCI PRZY SPRZEDAŻY/KUPNIE /DAROWIŹNIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU:

 1. Sprzedaż/darowizna lokalu stanowiącego odrębną własność wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Dokumentem koniecznym do przeprowadzenia tej czynności jest wyciąg z księgi wieczystej, znajdującej się w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu ( możliwe jest pobranie wypisu z księgi wieczystej prowadzonej w formie elektronicznej, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl )
 2. Po zawarciu umowy kupna/sprzedaży/darowizny prosimy sprzedającego i kupującego ( darczyńcę i obdarowanego ) o przybycie do Spółdzielni , Biura Obsługi Interesantów (parter, ul. Moniuszki 13) celem załatwienia formalności związanych ze sprzedażą/kupnem lokalu :
  • złożenie pisma z wypowiedzeniem członkostwa ( jeżeli sprzedający/darczyńca jest członkiem Spółdzielni)
  • zadeklarowaniem przez kupującego ilości osób, które będą zamieszkiwać w lokalu,
  • ustaleniem zaliczek na media.

Formularze pism:

PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ