Środa, 18 października 2017
POCZTA

Informacja w związku z nowelizacją ustawy

INFORMACJA
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu informuje, iż z dniem 09.09.2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (ustawą z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze).
Poniżej najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:
 1. Wprowadzono członkostwo z mocy prawa dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokali. Oznacza to, że:
  1. osoby, które do tej pory nie były członkami spółdzielni a posiadają spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu - z dniem 09.09.2017r. stały się członkami spółdzielni z mocy prawa.
   Z mocy prawa członkiem spółdzielni stał się też współmałżonek, jeżeli prawo do lokalu było wspólną własnością małżonków.
   Członkostwo wiąże się m.in. z możliwością uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni, a także z obowiązkiem uczestnictwa w kosztach związanych z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością społeczną, oświatową i kulturalną. Opłata przeznaczona na tą działalność wynosi obecnie 0,05 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego miesięcznie.
  2. osoby, które do tej pory były członkami spółdzielni, ale nie posiadają spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię ani udziału w takim prawie – z dniem 09.09.2017r. przestały być członkami spółdzielni z mocy prawa.
 2. Dokonano zmiany zasad udziału członka w Walnym Zgromadzeniu. Może on w nim uczestniczyć osobiście lub przez ustanowionego w formie pisemnej pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.
 3. Zmianie ulegnie sposób zarządzania w spółdzielni. W niektórych, najważniejszych sprawach dotyczących nieruchomości, zarząd spółdzielni będzie mógł podjąć czynności po uzyskaniu aprobaty większości właścicieli z tej nieruchomości.
Treść przyjętej przez Parlament nowelizacji jest w wielu miejscach niejasna i wzajemnie sprzeczna. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie pojawią się urzędowe wykładnie uchwalonych przepisów. W chwili obecnej brak jest pewności co do stosowania niektórych z przyjętych unormowań (zupełnie odmienne stanowiska specjalistów z zakresu prawa spółdzielczego). Prosimy więc o wyrozumiałość.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ