Sobota, 26 maja 2018
POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków
  Porządek Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
  Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2017
  Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2017
  Sprawozdanie Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2017
  Uzasadnienie Uzasadnienie do projektu Statutu Spółdzelni
  Projekt Projekt Statutu Spółdzelni
  Projekt Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzelni Mieszkaniowej w Grudziądzu
  Projekt Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017
  Projekt Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,
  Projekt Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017,
  Projekt Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za działalność w roku 2017,
  Projekt Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu za działalność w roku 2017,
  Projekt Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za działalność w roku 2017,
  Projekt Projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017,
  Projekt Projekt uchwały w sprawie uchwalenie nowego Statutu Spółdzelni,
  Projekt Projekt uchwały w sprawie uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzelni,


  Uchwała Zasady dotyczące zaliczania członków do poszczególnych części WZ
  Wzór Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ