Czwartek, 21 marca 2019
POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2018




      W dniu 12 czerwca 2018 r. odbyło się Kolegium , które podsumowało treść podjętych decyzji podejmowanych na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 04.06.2018 – 08.06.2018 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej. Sporządzony protokół podpisali przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Poza wskazanymi uchwałami , na Walnym Zgromadzeniu głosowane były poprawki do projektu Statutu zgłoszone przez członka Spółdzielni (10 poprawek). Żadna z proponowanych poprawek nie została przyjęta.




PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ