Czwartek, 21 marca 2019
POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ


UCHWAŁAWalnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
(4 czerwca - 8 czerwca 2018 r.)w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za działalność w roku 2017Zgodnie z § 60 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie


u c h w a l a :

udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grudziądzu Wojciechowi Kicińskiemu za działalność w roku 2017
Łącznie na wszystkich pięciu częściach za uchwałą głosowało 197 członków, przeciw 1 członek.

SEKRETARZE

Walnego Zgromadzenia
PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia


Podpisy na oryginalePROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ