Czwartek, 21 marca 2019
POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ


UCHWAŁAWalnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
(4 czerwca - 8 czerwca 2018 r.)w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017Zgodnie z § 60 pkt. 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie


u c h w a l a :

Nadwyżkę bilansową za 2017 rok w wysokości: 4.520.051,11 zł podzielić
w następujący sposób:
  • część nadwyżki w kwocie 1.952.802,31 zł stanowiącą dochód netto z najmu lokali użytkowych oraz z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej przeznaczyć na fundusz remontowy lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni,
  • część nadwyżki w kwocie 1.723.787,40 zł pochodzącą z działalności telekomunikacyjnej przeznaczyć na fundusz zasobowy,
  • natomiast nadwyżkę w kwocie 843.461,40 zł pochodzącą z pozostałej działalności Spółdzielni przeznaczyć na fundusz remontowy celowy
Łącznie na wszystkich pięciu częściach za uchwałą głosowało 200 członków, przeciw: 2 członków.

SEKRETARZE

Walnego Zgromadzenia
PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia


Podpisy na oryginalePROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ