Czwartek, 21 marca 2019
POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ


UCHWAŁAWalnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
(4 czerwca - 8 czerwca 2018 r.)w sprawie uchwalenia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w GrudziądzuZgodnie z § 60 pkt. 9 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie


u c h w a l a :

  1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.
  2. Statut, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Łącznie na wszystkich pięciu częściach za uchwałą głosowało 189 członków, przeciw 2 członków.

SEKRETARZE

Walnego Zgromadzenia
PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia


Podpisy na oryginalePROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ