Niedziela, 26 maja 2019
EBOK POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2019

  Uchwała Podział Walnego Zgromadzenia 2019 na części
  Plik Zawiadomienie Walne Zgromadzenie 2019
  Plik Wzór pełnomocnictwa

Formularze zgłoszeń kandydatów

  Plik Zgłoszenie kandydata
  Plik Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej

Materiały na Walne Zgromadzenie 2019

  Projekt uchwały Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 - projekt uchwały
  Projekt uchwały Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018 - projekt uchwały
  Projekt uchwały Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018 - projekt uchwały
  Projekt uchwały Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Lucjanowi Zubrzyckiemu - projekt uchwały
  Projekt uchwały Udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa Krzysztofowi Wieczorkowi - projekt uchwały
  Projekt uchwały Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Kicińskiemu - projekt uchwały
  Projekt uchwały Podział nadwyżki bilansowej za rok 2018 - projekt uchwały
  Plik Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018
  Plik Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018
  Plik Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

  Plik Lista kandydatów do Rady Nadzorczej
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ