Środa, 28 października 2020
EBOK POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2020

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ


UCHWAŁAWalnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
z dnia 8 września 2020 r.w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019Na podstawie § 19 pkt. 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala podział nadwyżki bilansowej za rok 2019 w wysokości 4.588.258,75 zł w następujący sposób:

  • kwotę 3.079.891,97 zł przeznaczyć na fundusz zasobowy Spółdzielni,
  • kwotę 1.508.366,78 zł przeznaczyć na zasilenie bieżącego funduszu remontowego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych. Podział środków należy dokonać proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.


Łącznie na wszystkich pięciu częściach za uchwałą głosowało 164 członków, głosów przeciwnych nie było.

Podpisy na oryginalePROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ