Środa, 28 października 2020
EBOK POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2020

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ


UCHWAŁAWalnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
z dnia 8 września 2020 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
z działalności Spółdzielni za rok 2019Zgodnie z § 19 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie


u c h w a l a :

  1. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z działalności Spółdzielni za rok 2019.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Łącznie na wszystkich pięciu częściach za uchwałą głosowało 161 członków, głosów przeciwnych nie było.

Podpisy na oryginalePROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ