Środa, 28 października 2020
EBOK POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2020

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ


UCHWAŁAWalnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
z dnia 8 września 2020r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2019Zgodnie z § 19 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie


u c h w a l a :

  1. Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z działalności za rok 2019.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Łącznie na wszystkich pięciu częściach za uchwałą głosowało 158 członków, głosów przeciwnych nie było.

Podpisy na oryginalePROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ