Środa, 28 października 2020
EBOK POCZTA

Walne Zgromadzenie - Uchwały - 2012

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2012

W dniu 29 maja 2012 r. odbyło się Kolegium , które podsumowało treść podjętych decyzji podejmowanych na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 21.05.2012 – 25.05.2012 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej. Sporządzony protokół podpisali przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

    Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
    Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
    Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
    Udzielono Absolutorium - Eugeniusz Grynda
    Udzielono absolutorium - Lucjan Zubrzycki
    Udzielono absolutorium - Celina Dyks
    Podział nadwyżki bilansowej za 2011 rok
    Uchwała w sprawie zbycia, zamiany, rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Droga Kujawska - Aleja Sportowców
    Odwołania od uchwały Rady Nadzorczej
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ