Środa, 28 października 2020
EBOK POCZTA

Walne Zgromadzenie - Uchwały - 2013

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2013

W dniu 11 czerwca 2013 r. odbyło się Kolegium , które podsumowało treść podjętych decyzji podejmowanych na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 03.06.2013– 07.06.2013 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej. Sporządzony protokół podpisali przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

    Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
    Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
    Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
    Udzielono Absolutorium - Eugeniusz Grynda
    Udzielono absolutorium - Lucjan Zubrzycki
    Udzielono absolutorium - Celina Dyks
    Podział nadwyżki bilansowej za 2012 rok
    Uchwała w sprawie zbycia, zamiany rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Piaskowej
    Odwołania od uchwały Rady Nadzorczej
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ