Sobota, 21 maja 2022
EBOK POCZTA

Administracja nr 1 - Podział na nieruchomości

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity DZ.U. z 2003 nr 119, poz.1116 z późn. zm.) Spółdzielnia zobowiązana była do podjęcia czynności związanych z rozgraniczeniem i połączeniem nieruchomości w ten sposób, aby dokonać ostatecznie podziału nieruchomości będących w całości własnością Spółdzielni.

W zasobach administracji nr 1 podział ten wygląda następująco:


Podział na nieruchomości mieszkalne:
Administrowaniem zasobami mieszkaniowymi zajmują się: Andrzej Dobroliński oraz Romuald Wilczyński.
Nr nieruchomości Ulica, numer budynku
01/001 Rapackiego 54-a-b-c
01/002 Rapackiego 52-a-b-c-d
01/003 Dworcowa 43 - Królewska 7
01/004 Królewska 2
Królewska 4
Królewska 6
Królewska 8
01/005 Wyzwolenia 1
Wyzwolenia 2
Wyzwolenia 3
Wyzwolenia 4
Rapackiego 38
01/006 Moniuszki 15
Moniuszki 17
Moniuszki 19
Moniuszki 21
Dworcowa 27
01/007 Rapackiego 32-34
01/008 Batorego 10-12-14
01/009 Malinowskiego 1
Malinowskiego 3
Modrzewskiego 2
Modrzewskiego 4
Modrzewskiego 6
01/010 M. z Ryńska 2
Piłsudskiego 22-24-26
Piłsudskiego 28-30-32
Piłsudskiego 34-36-38
Piłsudskiego 26a
Piłsudskiego 38a
01/011 Tysiąclecia 1
M. z Ryńska 1-7
Piłsudskiego 40-42
01/012 Tysiąclecia 3
01/013 Derdowskiego 6
Derdowskiego 8
Derdowskiego 10
01/014 Groblowa 15-17
01/015 Sikorskiego 20
01/016 Sikorskiego 16
01/017 Nadgórna 47
01/018 Kościuszki 37
01/019 Kościuszki 39
01/020 Słowackiego 5-7-9
01/021 Słowackiego 10
01/022 Kościuszki 63
01/023 Kościuszki 72
01/024 Anny Walentynowicz 1-11
01/025 Piastowska 4
Piastowska 6
01/026 Tczewska 2
Tczewska 6
Tczewska 8
01/027 Armii Krajowej 30
Podział na nieruchomości niemieszkalne:
Nr nieruchomości Adres nieruchomości
01/200 ul. Rapackiego - w rejonie budynków Rapackiego 52-54
01/250 ul. Królewska - w rejonie budynku Królewska 7
01/300 ul. Wyzwolenia - w rejonie budynku Wyzwolenia 4
01/350 ul. Wilsona - w rejonie budynków Moniuszki 17 a 19
01/400 ul. Piłsudskiego - w rejonie budynku Piłsudskiego 26a
01/450 ul. Piłsudskiego - w rejonie budynku Piłsudskiego 38a
01/500 ul. Piłsudskiego - w rejonie budynku
M. z Ryńska 2
01/550 ul. Derdowskiego - w rejonie budynków Derdowskiego 6-8-10
01/600 ul. M. z Ryńska - w rejonie budynków Tysiąclecia 1 a Piłsudskiego 40/42
01/650 ul. Tysiąclecia - w rejonie budynku Tysiąclecia 3
01/700 ul. Tysiąclecia - w rejonie budynku Tysiąclecia 1
01/750 ul. Sikorskiego - w rejonie budynków Sikorskiego 14 a 16
01/850 ul. Armii Krajowej - w rejonie budynku Armii Krajowej 30
01/950 ul. Sikorskiego - w rejonie budynku Sikorskiego 16
01/051 ul. Rapackiego - przy budynkach Rapackiego 52 a 54
01/052 ul. Moniuszki - przy budynku Rapackiego 32-34
01/053 ul. Tczewska - przy budynku Tczewska 8
01/101 ul. Wilsona - przy budynkach Moniuszki 15 i 17
01/102 ul. Moniuszki 13
01/061 ul. Moniuszki - przy budynku Moniuszki 15
01/131 ul. Staszica 12
01/132 ul. M. z Ryńska 10
01/111 ul. Młyńska - Młyńska 17 i 18
01/133 ul. Legionów 43
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ