Sobota, 21 maja 2022
EBOK POCZTA

Administracja nr 3 - Podział na nieruchomości

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity DZ.U. z 2003 nr 119, poz.1116 z późn. zm. ) Spółdzielnia zobowiązana była do podjęcia czynności związanych z rozgraniczeniem i połączeniem nieruchomości w ten sposób, aby dokonać ostatecznie podziału nieruchomości będących w całości własnością Spółdzielni.

W zasobach administracji nr 3 podział ten wygląda następująco:


Podział na nieruchomości mieszkalne:
Administrowaniem zasobami mieszkaniowymi zajmują się Joanna Kniter, Michał Zakerski.
Nr nieruchomości Ulica, numer budynku
03/001 Śniadeckich 1
Śniadeckich 11
Śniadeckich 13
03/002 Śniadeckich 5
Śniadeckich 7
Śniadeckich 9
03/003 Śniadeckich 15
Śniadeckich 17
Śniadeckich 19
03/004 Śniadeckich 8
Śniadeckich 10
03/005 Śniadeckich 12
Śniadeckich 14
Śniadeckich 18
Śniadeckich 20
03/006 Śniadeckich 27
Śniadeckich 29
Śniadeckich 31
Śniadeckich 33
Śniadeckich 35
03/007 Śniadeckich 28
Śniadeckich 34
Śniadeckich 36
03/008 Śniadeckich 38
03/009 Śniadeckich 46
03/010 Śniadeckich 52
Śniadeckich 54
Śniadeckich 56
03/011 Śniadeckich 58
Śniadeckich 60
Śniadeckich 62
Śniadeckich 64
Śniadeckich 66
03/012 Śniadeckich 72
Śniadeckich 74
03/013 Śniadeckich 76
03/014 Jackowskiego 48
Jackowskiego 52
Jackowskiego 54
03/015 Śniadeckich 78
Śniadeckich 80
Śniadeckich 82
Śniadeckich 84
03/016 Jackowskiego 42
03/017 Jackowskiego 39
Jackowskiego 41
Jackowskiego 43
Korczaka 27
Korczaka 29
03/018 Korczaka 15
Korczaka 17
03/019 Korczaka 7
Korczaka 9
Korczaka 11
03/020 Korczaka 2
Korczaka 4
Korczaka 6
03/021 Korczaka 5
03/022 Korczaka 1
Korczaka 3
03/023 Konopnickiej 25
Konopnickiej 27
Konopnickiej 28
Podział na nieruchomości niemieszkalne:
Nr nieruchomości Adres Klasyfikacja nieruchomości
03/052 Śniadeckich 56 Tereny komunikacyjne
03/051 Śniadeckich 23 Tereny komunikacyjne
03/111 Śniadeckich 29b Tereny niezabudowane
03/133 Śniadeckich 29a Tereny inne
03/134 Śniadeckich 20 Tereny inne
03/101 Śniadeckich 26 Tereny inne
03/121 Śniadeckich 46 Tereny komunikacyjne
03/102 Śniadeckich 58b Tereny inne
03/135 Śniadeckich 66 i 68 Tereny inne
03/136 Jackowskiego 50 Tereny inne
03/137 Jackowskiego 48 Tereny inne
03/061 Śniadeckich 82 Tereny niezabudowane
03/138 Śniadeckich 86
Jackowskiego 44
Tereny inne
03/103 Korczaka 8 i 16 Tereny inne
03/131 Śniadeckich 4 Tereny inne
03/139 Śniadeckich 30 Tereny inne
03/132 Śniadeckich 25 Tereny inne
03/053 Korczaka 16 Tereny komunikacyjne
03/122 Jackowskiego 43 Tereny komunikacyjne
03/200 Zachodnia Zespół garażowy
03/300 M. Konopnickiej Zespół garażowy
03/400 Śniadeckich Zespół garażowy
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ