Sobota, 21 maja 2022
EBOK POCZTA

Administracja nr 5 - Podział na nieruchomości

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity DZ.U. z 2003 nr 119, poz.1116    z późn. zm.) Spółdzielnia zobowiązana była do podjęcia czynności związanych z rozgraniczeniem i połączeniem nieruchomości w ten sposób, aby dokonać ostatecznie podziału nieruchomości będących w całości własnością Spółdzielni.

W zasobach Administracji Nr 5 znajduje się 55 budynków mieszkalnych, które zostały podzielone na 25 nieruchomości,         w tym: 7 nieruchomości jest 1 budynkowych i 18 nieruchomości wielobudynkowych.                                                            Ponadto w zasobach administracji jest 18 nieruchomości niemieszkalnych będących w zarządzaniu SM w tym:                        11 nieruchomości będących mieniem do wspólnego korzystania (głównie parkingi) i 7 nieruchomości stanowiących własność SM (głównie pawilony).                   

Administrowaniem budynków zajmuje się dwóch administratorów: Stefan Lotarski i Marcin Wiśniewski

Podział na nieruchomości mieszkalne:
Nr nieruchomości Ulica, numer budynku
05/001 Gen. J. Kustronia 2
Gen. J. Kustronia 4
05/002 Nauczycielska 12
Nauczycielska 14
Nauczycielska 16
Nauczycielska 18
Ikara 1
05/003 Gen. J. Kustronia 12
Gen. J. Kustronia 14
Gen. J. Kustronia 16
Gen. J. Kustronia 18
05/004 Ikara 3
Ikara 5
Ikara 7
Ikara 9
Ikara 11
05/005 Ikara 13
Ikara 15
Ikara 17
Dywizjonu 303 6
Dywizjonu 303 8
05/006 Dywizjonu 303 1
Dywizjonu 303 3
05/007 Gen. J. Kustronia 22
Gen. J. Kustronia 24
05/008 Gen. J. Kustronia 30
05/009 Dywizjonu 303 12
Dywizjonu 303 14
05/010 Ikara 18
Ikara 20
05/011 Warszawska 21
Polskich Skrzydeł 2
05/012 Warszawska 17
Warszawska 19
05/013 ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego 4
ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego 10
ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego 12
05/014 ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego 5
ppłk. pil. Bolesława Stachonia 8
05/015 Warszawska 15
05/016 Warszawska 9
05/017 ppłk. pil. Bolesława Stachonia 4
05/018 ppłk. pil. Bolesława Stachonia 3
Centrum Wyszkolenia Kawalerii  3
05/019 Warszawska 7
05/020 Nauczycielska 6
Nauczycielska 8
05/021 Warszawska 3
Warszawska 5
05/022 Warszawska 1
05/023 Centrum Wyszkolenia Kawalerii 1
Nauczycielska 2
05/024 Nauczycielska 4
Nauczycielska 10
05/025 Ikara 2
Podział na nieruchomości niemieszkalne:
Nr nieruchomości Adres Klasyfikacja nieruchomości
05/051 Nauczycielska, Kustronia (przy bud. Kustronia 12) parking05/053 Kustronia (przy pawil. Kustronia 20) parking
05/054 Kustronia (przy bud. Kustronia 22 i 24) parking
05/055 Warszawska, Skarżyńskiego (przy bud. Warszawska 17) parking
05/056 Warszawska (przy bud. Warszawska 9 i 15) parking
05/057 Warszawska (przy bud. Warszawska 5 i 7) parking
05/058 Nauczycielska (przy bud. Nauczycielska 4) parking
05/061 Ikara, Polskich Skrzydeł (przy bud. Ikara 18 i 20) parking, boisko
05/062 Ikara (przy bud. Skarżyńskiego 10 i 12) tereny zieleni
05/063 Ikara, Stachonia, Skarżyńskiego (przy bud. Stach. 8         i Skarż. 5) tereny zieleni, 
tereny rekreacyjno-sportowe
05/064 CWK (przy bud. CWK 1) plac zabaw
05/101 Warszawska 11
Warszawska 13
budynek Administracji Nr 5,
pawilon handlowy
05/121 Polskich Skrzydeł, Kustronia (przy bud. Kustronia 30) parking,
budynek hydroforni,
tereny zieleni 
05/131 Kustronia 20 pawilon handlowy
05/132 Polskich Skrzydeł 4 pawilon handlowy
05/133 Skarżyńskiego 6 pawilon handlowy
05/134 Nauczycielska 4 A pawilon handlowy
05/135 Nauczycielska 10 f teremy inne
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ