Sobota, 25 czerwca 2022
EBOK POCZTA

Administracja nr 2

Sprzątanie klatek schodowych - zakres prac .


Zakres prac związanych ze sprzątaniem klatek schodowych.

Administracja nr 2 informuje, że zakres prac związanych ze sprzątaniem klatek schodowych obejmuje:


1.        zamiatanie klatek schodowych (biegi schodowe, podesty, korytarze i hole oraz kabiny wind)

      1 raz w tygodniu.

2.   mycie klatek schodowych (biegi schodowe, podesty, korytarze i hole oraz kabiny wind wraz z drzwiami)

      1 raz w tygodniu.

3.        mycie drzwi wejściowych do klatek schodowych, drzwi do piwnic wraz z ościeżnicami

      1 raz w kwartale.

4.        mycie stolarki okiennej na klatkach schodowych

      1 raz w kwartale.

5.        utrzymanie w czystości poprzez usunięcie i kurzu i mycie:

·         lamperii

·         cokolików

·         balustrad

·         poręczy

·         parapetów

·         włączników prądu

·         opraw oświetleniowych

·         grzejników

·         obudowy liczników energetycznych i gazowych

·         skrzynek pocztowych

·         gablot ogłoszeniowych

                                                                     - według potrzeb

6. usuwanie ogłoszeń, reklam, itp. ze ścian, drzwi wejściowych do klatek schodowych, drzwi do       piwnic, skrzynek pocztowych i gablot ogłoszeniowych.

                                                                                  - według potrzeb

 

Realizacja usługi powinna odbywać się w wyznaczone wcześniej dni i w godzinach od 800 do 1800.

Jeżeli wykonanie usługi zgodnie z uzgodnionym harmonogramem przypada w dniu świątecznym to usługa powinna być wykonana w dniu poprzedzającym to święto.

Wykonawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich materiałów: środków myjących, czyszczących i dezynfekujących oraz zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości wody zimnej i ciepłej.

W przypadku stwierdzenia niestarannego, niezgodnego z zakresem prac wykonania usługi Administracja prosimy o zgłaszanie swoich uwag do Administracji (tel. 56 66 32 225 lub adm2@smgr.pl) oraz nie potwierdzanie usługodawcy wykonania usługi sprzątania.24-01-2014 10:13
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ