Sobota, 22 stycznia 2022
EBOK POCZTA

SMGR

INFORMACJA DLA LOKATORÓW BUDYNKÓW OBJĘTYCH ODPŁATNYM SPRZĄTANIEM KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY ORAZ CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z TEJ OFERTY

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przez Spółdzielnię przetargu na sprzątanie klatek schodowych i korytarzy wyłoniona na wykonywanie tej usługi została firma:

SCS Security & Cleaning System  z Wrocławia
 z ceną 4,97 zł /mieszkanie /miesięcznie

Umowa z Firmą została zawarta na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.
W związku z powyższym informujemy, że od dnia 01.01.2016r. obowiązuje nowa opłata za sprzątanie klatek schodowych w wysokości 6,64 zł/mieszkanie/miesięcznie.
Zasady dotyczące skorzystania z oferty bądź rezygnacji omówione zostały w punkcie 5 i 6 Załącznika nr 1 do „Regulaminu używania lokali i utrzymania porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu" i pozostają bez zmian:
„5. Użytkownicy pojedynczej klatki schodowej mogą zrezygnować z odpłatnego sprzątania lub podjąć decyzję o odpłatnym sprzątaniu po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji popartej przez co najmniej 70 % użytkowników danej klatki, licząc pojedyncze mieszkanie.  Deklaracja musi zawierać imię, nazwisko użytkownika (użytkowników), adres lokalu i czytelny podpis użytkownika.
„6. Zmiana zasad sprzątania klatki schodowej w danym budynku lub w danej klatce schodowej następuje najpóźniej od pierwszego dnia drugiego miesiąca od złożenia deklaracji,”
„Regulamin używania lokali i utrzymania porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu" wraz z załącznikiem znajduje się w części „Regulaminy”.
23-11-2015 13:54
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ