Sobota, 22 stycznia 2022
EBOK POCZTA

SMGR

ZAWIADOMIENIE - jednorazowa ulga obligatoryjna w opłatach

W związku z możliwością uzyskania przez Spółdzielnię Mieszkaniową jednorazowej ulgi obligatoryjnej w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 rok, osoby którym przysługują spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, a których dochód miesięczny brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, za 2017, tj. - 2.135,75 zł, mogą zgłosić się w terminie do dnia 01.03.2018r. do Biura Obsługi Interesantów Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 13 na parterze, w poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 800 do 1400, we wtorek od 830 do 1600 , w piątek od 800 do 1300, z następującymi dokumentami:

  1. zaświadczenia o zarobkach (brutto) dokumentujące dochody, w przypadku rent lub emerytur zaświadczenia o wysokości uzyskanych świadczeń (brutto) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za rok poprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona, tj. 2017,
  2. w przypadku braku dochodów, należy złożyć oświadczenie co do źródeł utrzymania,
  3. dowodem osobistym.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 56-66-32-185 do 188.

Osoby posiadające ustanowioną odrębną własność lokalu, zgłaszają wnioski do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - indywidualnie.

09-02-2018 13:15
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ