Sobota, 21 maja 2022
EBOK POCZTA

Akty prawne - Regulaminy

REGULAMINY ORGANÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU

  Regulamin Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

REGULAMINY FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  Regulamin Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
  Regulamin Regulamin rozlicznia wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMINY DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI BUDYNKÓW

  Regulamin Regulamin używania lokali i utrzymania porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu
  Regulamin Regulamin wymiany stolarki okiennej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu
  Regulamin Regulamin korzystania z części nieruchomości wspólnej przez indywidualnych użytkowników nieruchomości na cele niekomercyjne
  Regulamin Regulamin funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
  Regulamin Załącznik nr 1 do „Regulaminu używania lokali i utrzymania porządku w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu”

REGULAMINY DOTYCZĄCE ROZLICZANIA MEDIÓW

Regulamin Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w nieruchomościach garażowych będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
  Regulamin Regulamin rozliczania kosztów zbiorczego zużycia gazu sieciowego wysokometanowego w lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu
Regulamin Regulamin rozliczeń energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
  Regulamin Regulamin rozliczania kosztów wody zimnej i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gru

REGULAMIN DOTYCZĄCY NABYCIA PRAW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

  Regulamin Regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

POZOSTAŁE

  Regulamin Regulamin udzielania informacji i udostępniania dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
Regulamin Warunki dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia w nich telekomunikacji
  Regulamin Regulamin działalności społecznej oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu
Regulamin Regulamin systemu E-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ