Sobota, 23 października 2021
EBOK POCZTA
Wersja do druku

SMGR

UCHWAŁA

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu odbytego w pięciu częściach w dniach od 30 maja do 03 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z działalności za rok 2010

Zgodnie z § 60 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie

u c h w a l a :

  1. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z działalności Spółdzielni za rok 2010.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
SEKRETARZE
Walnego Zgromadzenia
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Podpisy na oryginale

12-12-2012 02:33
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ