Wtorek, 30 maja 2023
EBOK POCZTA

Druki do pobrania

Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki wniosków, których można używać w korespondencji formalnej ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

Po ich wydrukowaniu i wypełnieniu przez osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego ( którego dany wniosek dotyczy) należy dostarczyć je do danej administracji  lub też do Biura Obsługi Interesantów Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 13 w godz. od 700 do 1500 ( we wtorki od 800 do 1700 , piątki od 700 do 1400 )
 
Informujemy, że planujemy stopniowo wprowadzać możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. Proponujemy taką formę dla:  
1). oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz 
2). wniosku o zmianę lub pozostawienie bez zmian zaliczki na media.  

Aby skorzystać z takiej formy należy otworzyć zakładkę "oświadczenie- e-mail" lub „zaliczka na media”, zapisać druk na dysku komputera , wypełnić, a następnie przesłać na adres mailowy wskazany na druku właściwego wniosku. Wniosek zostanie poddany weryfikacji przez pracownika Spółdzielni, a po pozytywnej weryfikacji przesłany do wykonania.
Szczegółowych informacji dotyczących sposobu wypełnienia druku udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesantów 
tel: 56 663 21 86 / 56 663 21 87 / 56 663 21 88 oraz Działu Czynszów tel: 56 663 21 61 / 56 663 21 62.1 deklaracja przystąpienia do Spółdzielni osoba fizyczna POBIERZ
2 deklaracja przystąpienia do spółdzielni osoba prawna POBIERZ
3 karta informacyjna POBIERZ
4 nabycie w udziałach POBIERZ
5 oświadczenie - media POBIERZ
6 oświadczenie domofon spis lokatorów POBIERZ
7 oświadczenie e-mail POBIERZ
8 oświadczenie o ilości osób POBIERZ
9 oświadczenie zbiorcze POBIERZ
10 pismo KW POBIERZ
11 pismo nabywcy odrębna własność POBIERZ
12 pismo zbywcy odrębna własność POBIERZ
13 pismo zbywcy spółdzielcze własnościowe POBIERZ
14 zaliczka na media POBIERZ
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu
ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz
Kontakt Obowiązek informacyjny nadawcy Przetwarzanie danych osobowych