Wtorek, 30 maja 2023
EBOK POCZTA

Historia Spółdzielni

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu datuje się od roku 1903, kiedy to urzędnicy zatrudnieni w służbach publicznych utworzyli firmę budowlaną pod nazwą „Urzędniczy Związek Budowy Mieszkań w Grudziądzu”. Celem firmy miała być budowa i dostarczanie mieszkań członkom Związku. W latach 1903 – 1906 Związek wybudował 11 budynków, z czego 8 pozostaje w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową do dnia dzisiejszego.

Po odzyskaniu niepodległości w 1920, majątek niemieckiego Urzędniczego Związku Budowy Mieszkań przejęła polska spółdzielnia o nazwie „Stowarzyszenie Budowy Domów w Grudziądzu”. Działalność jej jednak ograniczała się tylko do eksploatacji już istniejących budynków. W 1939 r władze okupacyjne zlikwidowały Stowarzyszenie, przejęły jego majątek i wysiedliły mieszkańców.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych reaktywowano Spółdzielnię. W 1950 r. nowe władze Spółdzielni uchwaliły pierwszy powojenny statut oraz nową nazwę – obowiązującą do dziś – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu.

Okres intensywnego inwestowania przypada na lata 1960 – 1992. W tym czasie powstały nowe osiedla mieszkaniowe, w których obecnie mieszka znaczna część grudziądzan.

Tworząc osiedla mieszkaniowe często na terenach oddalonych od centrum miasta, Spółdzielnia zapewniła swoim mieszkańcom również zaplecze handlowo – usługowe. Stąd też powstawały w tym okresie liczne budynki o charakterze użytkowym, mieściły się w nich zarówno punkty handlowo - usługowe, jak i przychodnie zdrowia, przedszkola, biblioteki.

W 1993 roku oddano do użytku ostatni budynek mieszkalny i od tej pory SM w Grudziądzu zajmuje się wyłącznie zarządzaniem zasobami.

SPÓŁDZIELNIA DZISIAJ
Zasoby zarządzane przez SM:

  zasoby ogółem
Powierzchnia mieszkań
Ilość mieszkań
727.426,20 m2
14.787
Powierzchnia lokali użytkowych
Ilość lokali użytkowych

35.889,04 m2

120
Powierzchnia garaży
Ilość garaży
11.394,07 m2
723
Ilość budynków mieszkalnych ogółem 310
Ilość nieruchomości mieszkalnych 129
Ilość nieruchomości garażowych 30
Pozostałe nieruchomości 77

W skład pozostałych nieruchomości wchodzą obiekty administracyjne, pawilony, parkingi, targowiska, place rekreacyjne, drogi wewnętrzne oraz nieruchomości niezabudowane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako największa spółdzielnia w Grudziądzu i jedna z większych spółdzielni w Polsce, zrzesza ok. 14 tys. członków.

GOSPODARKA ZASOBAMI

Podstawową działalnością Spółdzielni jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, którą realizuje 5 administracji osiedlowych.

Opracowano program, który w ramach oszczędności energii cieplnej zakładał, m.in.: modernizację systemu grzewczego, docieplanie budynków i wymianę okien oraz opomiarowanie zużycia energii cieplnej. Dla realizacji programu Spółdzielnia nawiązała szeroką współpracę z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „Opec Grudziądz”. Dzięki niej zmodernizowano całe systemy grzewcze. Spółdzielnia ze swej strony zamontowała zawory termostatyczne oraz podzielniki centralnego ogrzewania. Do kompleksowego realizowania programu energooszczędnego włączono także wymianę okien oraz docieplanie budynków. Proces docieplania budynków mieszkalnych zakończono w 2015 roku.

W latach 2013 – 2018 doposażono w centralną ciepłą wodę budynki, której takiego udogodnienia nie miały i jednocześnie zlikwidowano w tych budynkach gazowe podgrzewacze wody. Łącznie modernizacja ta dotyczyła 1.921 mieszkań położonych w 48 budynkach mieszkalnych.

Prace remontowe i konserwacyjne, obsługę techniczno – administracyjną prowadzą służby Spółdzielni, jak też zatrudniane wyspecjalizowane firmy wykonawcze.


Spółdzielnia posiada w swoich zasobach również lokale użytkowe, które są wynajmowane a dochody z najmu powiększają dochód Spółdzielni, który jest przeznaczony na cel określony przez Walne Zgromadzenie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu swoją działalność społeczno – wychowawczą rozpoczęła w latach intensywnego inwestowania- po 1959. Powstały pierwsze świetlice, których funkcja polegała na organizowaniu zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży.

Na chwilę obecną Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada pięć klubów osiedlowych , w których organizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Działa w nich wiele kół zainteresowań, zespołów wokalnych i tanecznych. W obecnej sytuacji, w wyniku likwidacji domów kultury i podobnych instytucji jest to często dla wielu jedyna forma spędzenia ciekawie wolnego czasu.

DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Od 1991 r Spółdzielnia zajmuje się także świadczeniem usług telekomunikacyjnych. W skład oferty wchodzą: telewizja cyfrowa, usługa dostępu do internetu, telefonia głosowa , a także własny program lokalny. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu
ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz
Kontakt Obowiązek informacyjny nadawcy Przetwarzanie danych osobowych