Sobota, 21 maja 2022
EBOK POCZTA

INFORMACJA

INFORMACJA W SPRAWIE ROZLICZENIA MEDIÓW

W PRZYPADKU ZMAINY UŻYTKOWNIKA LOKALU

(na skutek sprzedaży, darowizny, dziedziczenia, itp.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu informuje, iż w przypadku opłat za energię cieplną, gaz, wodę i ścieki jest jedynie pośrednikiem między dostawcami tych mediów a użytkownikami lokali.

Co ważne, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, w przypadku zmiany użytkownika lokalu przed dokonaniem rozliczenia mediów za dany okres, rozliczenia za ten okres dokonuje się z nowym użytkownikiem. W praktyce oznacza to, iż prawo do nadpłaty i zobowiązanie do dopłaty powstają zawsze względem aktualnego użytkownika lokalu (tj. użytkownika z daty dokonania rozliczenia zaliczek i kosztów).

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu jednocześnie doradza, aby w przypadku gdy zmiana użytkownika ma nastąpić na skutek jego sprzedaży, strony umowy porozumiały się między sobą w jaki sposób rozliczą nadpłaty lub dopłaty z tytułu dostaw mediów. Niemniej ustalenia te nie wiążą Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, gdyż Spółdzielnia nie jest stroną umowy sprzedaży.

PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ