Sobota, 21 maja 2022
EBOK POCZTA

Opłaty

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STAWKACH W LOKALACH MIESZKALNYCH I GARAŻACH OD 01.01.2022 r.

Informujemy, iż z dniem 01.01.2022 r. uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Protokół nr 48/Z/2021 z dnia 15.12.2021r. zostały wprowadzone następujące zmiany opłat za używanie lokali mieszkalnych i garaży:

SKŁADNIKI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I GARAŻE

Eksploatacja - stawkę ustala się indywidualnie dla każdej nieruchomości z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, obciążeń podatkami i opłatami w roku 2022. W kalkulacji ujęto również finansowy wynik nieruchomości oraz pożytki z części nieruchomości wspólnej.( od 01.04.2022 r.)

Podatek od nieruchomości - stawkę określa się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określania wysokości stawek podatku na rok 2022.

Wieczyste użytkowanie gruntów – stawkę ustala się na podstawie zawartych umów z Gminą Grudziądz oraz w oparciu o aktualny stan powierzchni gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.


FUNDUSZ  REMONTOWY

NUMER
NIERUCHOMOŚCI
WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI INDYWIDUALNA STAWKA FUNDUSZU REMONTOWEGO OD 1.04.2022 R. (W ZŁ/m²)
01/001 Rapackiego 54 a-c 3,15
01/002 Rapackiego 52 a-d 3,15
01/003 Królewska 7, Dworcowa 43 2,47
01/005 Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, Rapackiego 38 2,82
01/007 Rapackiego 32-34 2,82
01/009 Malinowskiego 1, 3, Modrzewskiego 2, 4, 6 2,82
01/010 Piłsudskiego 22-26, 28-32, 34-38, 26a, 38a, M.z Ryńska 2 2,82
01/011 Tysiąclecia 1, M.z Ryńska 1-7, Piłsudskiego 40-42 2,82
01/012 Tysiąclecia 3 2,47
01/017 Nadgórna 47 2,47
01/023 Kościuszki 72 2,47
01/026 Tczewska 2, 6, 8 2,82
01/027 Armii Krajowej 30 2,47
05/006 Dywizjonu 303 nr 3 (m od 41 do 61) 2,62
05/014 Skarżyńskiego 5, Stachonia 8 2,62
05/023 CWK 1, Nauczycielska 2 2,47
05/024 Nauczycielska 4, 10 2,47

Dla pozostałych nieruchomości stawka funduszu remontowego od 01.04.2022 r. wynosi 2,32 zł/m² .

LP. RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATYOD: 01.04.2020 R.
1. Eksploatacja podstawowa dźwigów osobowych (dwuczłonowa)
opłata stała 24,00 zł/mieszk.
opłata zmienna 14,00 zł/osobę
POZOSTAŁE OPŁATY
LP. RODZAJ OPŁATY OBOWIĄZUJE OD: WYSOKOŚĆ OPŁATY
1. Działalność społeczno- kulturalna 01.04.2013 r. 0,05 zł/m2
2. Opłata za wodę i ścieki naliczana według licznika: dla osób nie posiadających licznika wody – ryczałt 7 m3; w budynkach bez c.w – ryczałt 6 m3 29.09.2021r. 8,50 zł/m3


3. Ryczałt za punkt świetlny w piwnicy 01.04.2013 r. 1,40 zł miesięcznie
4. Opłaty za korzystanie pralni
a) dla pralni opomiarowanych:
- za zużycie wody i odprowadzenie ścieków wg wskazań wodomierza 29.09.2021 r. 8,50 zł/m3
- za podgrzanie wody 01.11.2020 r. 31,00 zł/m3
- za zużycie gazu wg wskazań licznika i obowiązujących cen i taryf
Pozostałe koszty (ryczałt) 01.11.2020 r. 5,50 zł za dobę
b) dla pralni nieopomiarowanych (ryczałt) 01.11.2020 r. 27,00 zł /za dobę

Szczegółowych informacji w sprawie opłat na poszczególnych nieruchomościach udziela właściwa administracja osiedlowa.

PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ