Sobota, 21 maja 2022
EBOK POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2021

  Podsumowanie Walnego Zgromadzenia
  Uchwała Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020
  Uchwała Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2020
  Uchwała Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2020
  Uchwała Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Lucjanowi Zubrzyckiemu za działalność w roku 2020
  Uchwała Udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krzysztofowi Wieczorkowi za działalność w roku 2020
  Uchwała Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Kicińskiemu za działalność w roku 2020
  Uchwała Podział nadwyżki bilansowej za rok 2020
  Uchwała Zbycie własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Grudziądzu przy ul. MłyńskiejPROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ