Czwartek, 2 grudnia 2021
EBOK POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 GRUDZIĄDZ


UCHWAŁAWalnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
z dnia 22 czerwca 2021 r.w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020Na podstawie § 19 pkt. 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala podział nadwyżki bilansowej za rok 2020 w wysokości 2.820.151,94 zł w następujący sposób:

  • kwotę 2.220.151,94 zł przeznaczyć na zasilenie bieżącego funduszu remontowego budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych. Podział środków należy dokonać proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,
  • kwotę 600.000,00 zł przeznaczyć na fundusz remontowy lokali użytkowych własnych w zasobach Spółdzielni


Łącznie na wszystkich pięciu częściach za uchwałą głosowało 170 członków, głosów przeciwnych nie było.

Podpisy na oryginalePROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ