Sobota, 25 czerwca 2022
EBOK POCZTA

WALNE ZGROMADZENIE 2022

  Podsumowanie Walnego Zgromadzenia
  Uchwała Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021
  Uchwała Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2021
  Uchwała Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu za rok 2021
  Uchwała Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Lucjanowi Zubrzyckiemu za działalność w roku 2021
  Uchwała Udzielenie absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krzysztofowi Wieczorkowi za działalność w roku 2021
  Uchwała Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Kicińskiemu za działalność w roku 2021
  Uchwała Podział nadwyżki bilansowej za rok 2021
  Uchwała Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich
  Uchwała Wybór członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w GrudziądzuPROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ