Sobota, 22 stycznia 2022
EBOK POCZTA

Walne Zgromadzenie - Uchwały - 2015

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2015

W dniu 02 czerwca 2015r. odbyło się Kolegium, które podsumowało treść podjętych decyzji podejmowanych na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 25.05– 29.05.2015r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej. Sporządzony Protokół podpisali Przewodniczący obrad i Sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

    Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
    Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
    Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
    Udzielono Absolutorium - Eugeniusz Grynda
    Udzielono absolutorium - Lucjan Zubrzycki
    Udzielono absolutorium - Krzysztof Wieczorek
    Podział nadwyżki bilansowej za 2014 rok
    Zbycie, zamiana, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ
Klauzula inf. o przetwarzaniu danych osobowych TUTAJ