Wtorek, 20 października 2020
EBOK POCZTA

Opłaty

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STAWKACH W LOKALACH MIESZKALNYCH I GARAŻACH OD 01.01.2020 r.

Informujemy, iż z dniem 01.01.2020 r. uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,Protokół nr 50/Z/2019 z dnia 11.12.2019r. zostały wprowadzone następujące zmiany opłat za używanie lokali mieszkalnych i garaży:

SKŁADNIKI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I GARAŻE

Eksploatacja - stawkę ustala się indywidualnie dla każdej nieruchomości z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, obciążeń podatkami i opłatami w roku 2020. W kalkulacji ujęto również finansowy wynik nieruchomości oraz pożytki z części nieruchomości wspólnej.( od 01.04.2020 r.)

Podatek od nieruchomości - stawkę określa się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określania wysokości stawek podatku na rok 2020.

Wieczyste użytkowanie gruntów – stawkę ustala się na podstawie zawartych umów z Gminą Grudziądz oraz w oparciu o aktualny stan powierzchni gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.


FUNDUSZ  REMONTOWY

NUMER
NIERUCHOMOŚCI
WYSZCZEGÓLNIENIE NIERUCHOMOŚCI INDYWIDUALNA STAWKA FUNDUSZU REMONTOWEGO OD 1.04.2020 R. (W ZŁ/m²)
01/001 Rapackiego 54 a-c 2,90
01/002 Rapackiego 52 a-d 2,90
01/003 Królewska 7, Dworcowa 43 2,22
01/005 Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, Rapackiego 38 2,57
01/007 Rapackiego 32-34 2,57
01/009 Malinowskiego 1, 3, Modrzewskiego 2, 4, 6 2,57
01/010 Piłsudskiego 22-26, 28-32, 34-38, 26a, 38a, M.z Ryńska 2 2,57
01/011 Tysiąclecia 1, M.z Ryńska 1-7, Piłsudskiego 40-42 2,57
01/012 Tysiąclecia 3 2,22
01/017 Nadgórna 47 2,22
01/019 Kościuszki 39 1,90
01/023 Kościuszki 72 2,22
01/026 Tczewska 2, 6, 8 2,57
01/027 Armii Krajowej 30 2,22
05/006 Dywizjonu 303 nr 1, 3 2,37
05/007 Kustronia 22, 24 2,57
05/009 Dywizjonu 303 nr 12, 14 2,37
05/010 Ikara 18, 20 2,57
05/023 CWK 1, Nauczycielska 2 2,22
05/024 Nauczycielska 4, 10 2,22

Dla pozostałych nieruchomości stawka funduszu remontowego od 01.04.2020 r. wynosi 2,07 zł/m² .

LP. RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATYOD: 01.04.2020 R.
1. Eksploatacja podstawowa dźwigów osobowych (dwuczłonowa)
opłata stała 19,00 zł/mieszk.
opłata zmienna 12,00 zł/osobę
2. Eksploatacja dźwigów osobowych (dwuczłonowa) w budynkach z dźwigami po modernizacji
opłata stała 22,00 zł/mieszk.
opłata zmienna 12,00 zł/osobę
POZOSTAŁE OPŁATY
LP. RODZAJ OPŁATY OBOWIĄZUJE OD: WYSOKOŚĆ OPŁATY
1. Działalność społeczno- kulturalna 01.04.2013 r. 0,05 zł/m2
2. Opłata za wodę i ścieki naliczana według licznika: dla osób nie posiadających licznika wody – ryczałt 7 m3; w budynkach bez c.w – ryczałt 6 m3 11.06.2019r. 7,99 zł/m3


3. Ryczałt za punkt świetlny w piwnicy 01.04.2011 r. 1,40 zł miesięcznie
4. Opłaty za korzystanie pralni
a) dla pralni opomiarowanych:
- za zużycie wody i odprowadzenie ścieków wg wskazań wodomierza 11.06.2019 r. 7,99 zł/m3
- za podgrzanie wody 01.11.2016 r. 27,00 zł/m3
- za zużycie gazu wg wskazań licznika i obowiązujących cen i taryf
Pozostałe koszty (ryczałt) 01.11.2013 r. 5,00 zł za dobę
b) dla pralni nieopomiarowanych (ryczałt) 01.11.2016 r. 24,00 zł /za dobę

Szczegółowych informacji w sprawie opłat na poszczególnych nieruchomościach udziela właściwa administracja osiedlowa.

PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ