Niedziela, 26 stycznia 2020
EBOK POCZTA

Opłaty

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH STAWKACH W LOKALACH MIESZKALNYCH I GARAŻACH OD 01.01.2020 r.

Informujemy, iż z dniem 01.01.2020 r. uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,Protokół nr 50/Z/2019 z dnia 11.12.2019r. zostały wprowadzone następujące zmiany opłat za używanie lokali mieszkalnych i garaży:

SKŁADNIKI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE I GARAŻE

Eksploatacja - stawkę ustala się indywidualnie dla każdej nieruchomości z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, obciążeń podatkami i opłatami w roku 2020. W kalkulacji ujęto również finansowy wynik nieruchomości oraz pożytki z części nieruchomości wspólnej.

Podatek od nieruchomości - stawkę określa się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określania wysokości stawek podatku na rok 2020.

Wieczyste użytkowanie gruntów – stawkę ustala się na podstawie zawartych umów z Gminą Grudziądz oraz w oparciu o aktualny stan powierzchni gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.


FUNDUSZ REMONTOWY OBOWIĄZUJE OD: 01.04.2017r.
budynki ociepl. budynki 1 budynki 2 budynki 3    budynki 4 

1,92 1,75 2,752,42         2,22

1) dotyczy następujących budynków: Kościuszki 37, 39,
2) dotyczy następujących budynków: Rapackiego 54 a-c, Rapackiego 52 a-d

3) dotyczy następujących budynków: Rapackiego 32-34,Malinowskiego 1,3, Modrzewskiego 2,4,6,Piłsudskiego 22-26,28-32,34-36,26a,38a, M. z Ryńska 2, Piłsudskiego 40-42,M.z  Ryńska 1-7, Tysiąclecia 1, Kustronia 22,24, Ikara 18,20. ( od 01.04.2019)

4) dotyczy Dywizjonu 303 1 3 , Dywizjonu 303 12 14 ( od 01.04.2019)
LP. RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚĆ OPŁATYOD: 01.04.2019 R.
1. Eksploatacja podstawowa dźwigów osobowych (dwuczłonowa)
opłata stała 17,00 zł/mieszk.
opłata zmienna 10,00 zł/osobę
2. Eksploatacja dźwigów osobowych (dwuczłonowa) w budynkach z dźwigami po modernizacji
opłata stała 20,00 zł/mieszk.
opłata zmienna 10,00 zł/osobę
POZOSTAŁE OPŁATY
LP. RODZAJ OPŁATY OBOWIĄZUJE OD: WYSOKOŚĆ OPŁATY
1. Działalność społeczno- kulturalna 01.04.2013 r. 0,05 zł/m2
2. Opłata za wodę i ścieki naliczana według licznika: dla osób nie posiadających licznika wody – ryczałt 7 m3; w budynkach bez c.w – ryczałt 6 m3 01.01.2017r. 7,84 zł/m3
3. Spłata kredytu (normatyw) 01.01.2017 r. 3,30 zł/m2
4. Ryczałt za punkt świetlny w piwnicy 01.04.2011 r. 1,40 zł miesięcznie
5. Opłaty za korzystanie pralni
a) dla pralni opomiarowanych:
- za zużycie wody i odprowadzenie ścieków wg wskazań wodomierza 01.01.2017 r. 7,84 zł/m3
- za podgrzanie wody 01.11.2016 r. 27,00 zł/m3
- za zużycie gazu wg wskazań licznika i obowiązujących cen i taryf
Pozostałe koszty (ryczałt) 01.11.2013 r. 5,00 zł za dobę
b) dla pralni nieopomiarowanych (ryczałt) 01.11.2016 r. 24,00 zł /za dobę

Szczegółowych informacji w sprawie opłat na poszczególnych nieruchomościach udziela właściwa administracja osiedlowa.

PROJEKT
ORAZ WYKONANIE
WWW.AVADO.PL
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W GRUDZIĄDZU
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!
Aby skontaktowaś się z nami,
przejdź do działu KONTAKT
Szukasz mapy strony? Kliknij TUTAJ