Informacja o cookies
Strona internetowa smgr.pl stosuje pliki cookies w celu m.in. dopasowania wyglądu i treści strony do Twoich preferencji oraz analizy statystycznej ruchu. Dowiedz się więcej.

Historia

Urzędniczy Związek Budowy Mieszkań w Grudziądzu

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu datuje się od roku 1903, kiedy to urzędnicy zatrudnieni w służbach publicznych utworzyli firmę budowlaną pod nazwą „Urzędniczy Związek Budowy Mieszkań w Grudziądzu”. Celem firmy miała być budowa i dostarczanie mieszkań członkom Związku. W latach 1903 - 1906 Związek wybudował 11 budynków, z czego 8 pozostaje w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową do dnia dzisiejszego.

 

Stowarzyszenie Budowy Domów w Grudziądzu

Po odzyskaniu niepodległości w 1920, majątek niemieckiego Urzędniczego Związku Budowy Mieszkań przejęła polska spółdzielnia o nazwie „Stowarzyszenie Budowy Domów w Grudziądzu”. Działalność jej jednak ograniczała się tylko do eksploatacji już istniejących budynków. W 1939 r władze okupacyjne zlikwidowały Stowarzyszenie, przejęły jego majątek i wysiedliły mieszkańców.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu

Zaraz po zakończeniu działań wojennych reaktywowano Spółdzielnię. W 1950 r. nowe władze Spółdzielni uchwaliły pierwszy powojenny statut oraz nową nazwę - obowiązującą do dziś - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu.

Okres intensywnego inwestowania przypada na lata 1960 - 1992. W tym czasie powstały nowe osiedla mieszkaniowe, w których obecnie mieszka znaczna część grudziądzan.

Tworząc osiedla mieszkaniowe często na terenach oddalonych od centrum miasta, Spółdzielnia zapewniła swoim mieszkańcom również zaplecze handlowo - usługowe. Stąd też powstawały w tym okresie liczne budynki o charakterze użytkowym, mieściły się w nich zarówno punkty handlowo - usługowe, jak i przychodnie zdrowia, przedszkola, biblioteki.

W 1993 roku oddano do użytku ostatni budynek mieszkalny i od tej pory SM w Grudziądzu zajmuje się wyłącznie zarządzaniem zasobami.

Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako największa spółdzielnia w Grudziądzu i jedna z większych spółdzielni w Polsce, zrzesza ok. 14 tys. członków.

 

Gospodarka zasobami

Podstawową działalnością Spółdzielni jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, którą realizuje 5 administracji osiedlowych.

Opracowano program, który w ramach oszczędności energii cieplnej zakładał, m.in.: modernizację systemu grzewczego, docieplanie budynków i wymianę okien oraz opomiarowanie zużycia energii cieplnej. Dla realizacji programu Spółdzielnia nawiązała szeroką współpracę z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „Opec Grudziądz”. Dzięki niej zmodernizowano całe systemy grzewcze. Spółdzielnia ze swej strony zamontowała zawory termostatyczne oraz podzielniki centralnego ogrzewania. Do kompleksowego realizowania programu energooszczędnego włączono także wymianę okien oraz docieplanie budynków. Proces docieplania budynków mieszkalnych zakończono w 2015 roku.

W latach 2013 - 2018 doposażono w centralną ciepłą wodę budynki, której takiego udogodnienia nie miały i jednocześnie zlikwidowano w tych budynkach gazowe podgrzewacze wody. Łącznie modernizacja ta dotyczyła 1.921 mieszkań położonych w 48 budynkach mieszkalnych.

Prace remontowe i konserwacyjne, obsługę techniczno - administracyjną prowadzą służby Spółdzielni, jak też zatrudniane wyspecjalizowane firmy wykonawcze.

Spółdzielnia posiada w swoich zasobach również lokale użytkowe, które są wynajmowane a dochody z najmu powiększają dochód Spółdzielni, który jest przeznaczony na cel określony przez Walne Zgromadzenie.

 

Działalność społeczno-kulturalna

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu swoją działalność społeczno - wychowawczą rozpoczęła w latach intensywnego inwestowania- po 1959. Powstały pierwsze świetlice, których funkcja polegała na organizowaniu zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży.

Na chwilę obecną Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada pięć klubów osiedlowych , w których organizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Działa w nich wiele kół zainteresowań, zespołów wokalnych i tanecznych. W obecnej sytuacji, w wyniku likwidacji domów kultury i podobnych instytucji jest to często dla wielu jedyna forma spędzenia ciekawie wolnego czasu.

 

Działalność telekomunikacyjna

Od 1991r. Spółdzielnia zajmuje się także świadczeniem usług telekomunikacyjnych. W skład oferty wchodzą: telewizja cyfrowa, usługa dostępu do internetu, telefonia głosowa, a także własny program lokalny oraz program planszowy.

Szczegółowa historia Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu dostępna na stronie internetowej tvksm.pl.

 

Kalendarium
 • 1903 (17 stycznia) - zarejestrowanie Urzędniczego Związku Budowy Mieszkań w Grudziądzu w Sądzie jako spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1903 (20 marca) - zatwierdzenie rysunków budowlanych budynku przy ul. Kilińskiego 5
 • 1904 (26 kwietnia) - zatwierdzenie rysunków budowlanych budynków przy ul. Młyńskiej 17A i 17B
 • 1905 (3 lutego) - zatwierdzenie rysunków budowlanych budynku przy ul. Rapackiego (obecna nazwa)
 • 1906 (kwiecień) - zatwierdzenie rysunków budowlanych budynków przy ul. Kościuszki 37 i 38
 • 1913 - wydanie statutu spółdzielni
 • 1920 - przejęcie majątku niemieckiej dotąd spółdzielni i stworzenie “polskiego” Stowarzyszenia Urzędników Budowy Domów w Grudziądzu
 • 1922 (8 września) - zarejestrowanie nowego statutu
 • 1930 - zmiana numeracji domów przy ul. Rapackiego (obecna nazwa) i Kościuszki
 • 1932 (31 października) - kolejna zmiana statutu
 • 1934 - zmiana nazwy ul. z Tuszewska Grobla na gen. Bronisława Rapackiego
 • 1939 (1 maja) - kolejna zmiana statutu
 • 1939 (wrzesień) - likwidacja i przejęcie majątku spółdzielni przez władze okupacyjne
 • 1945 (27 lipca) - przywrócenie mienia spółdzielni postanowieniem Sądu Grodzkiego w Grudziądzu
 • 1945 (17 sierpnia) - pierwsze powojenne Walne Zgromadzenie Członków
 • 1945 (22 sierpnia) - pierwsze powojenne wspólne posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu
 • 1945 (3 września) - pierwsze powojenne (protokołowane) posiedzenie Zarządu
 • 1946 (15 maja) - złożenie w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu wniosku o przydzielenie spółdzielni domów poniemieckich
 • 1948 - upoważnienie Zarządu do sprzedaży budynku przy ul. Kilińskiego 5
 • 1948 (29 kwietnia) - powołanie nowego Zarządu
 • 1949 (14 lipca) - złożenie deklaracji przystąpienia do Centrali Spółdzielni Mieszkaniowych
 • 1950 (16 kwietnia) - przejęcie członków rozwiązanej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, oddziału Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy oraz zmiana nazwy na Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu
 • 1960 (28 czerwca) - oddanie przez spółdzielnię do użytku pierwszego powojennego budynku przy ul. Dworcowej 43, Królewskiej 7
 • 1960-1965 - oddanie do użytku budynków przy ul. Pruszyńskiego, Tysiąclecia, Smoleńskiego, Bora Komorowskiego oraz zabudowa ul. Piłsudskiego (dzisiejsze nazwy)
 • 1968 - rozpoczęcie przygotowań do realizacji osiedla Kalinowo (później Kopernika)
 • 1970 - oddanie do użytku pierwszych budynków na osiedlu Kopernika - ul. Kopernika 1 i 4, 23-27, Piaskowa 1 i 4,
 • 1969-1974 - oddanie do użytku budynków przy ul. Laskowickiej
 • 1972 - zatwierdzenie planu przestrzennego zagospodarowania terenu umożliwiającego budowę osiedla mieszkaniowego na Strzemięcinie
 • 1973 (30 czerwca) - połączenie z Powiatową Spółdzielnią Mieszkaniową w Łasinie
 • 1973 - nadanie osiedlu Kalinowo nazwy "osiedle Kopernika" z okazji 500. rocznicy urodzin Astronoma
 • 1973 (listopad) - podjęcie pierwszej uchwały o rozpoczęciu prac przygotowawczo-projektowych pod zabudowę obecnego osiedla Lotnisko
 • 1974 - połączenie z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową przy Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego
 • 1974 (18 grudnia) - oddanie do użytku pierwszego budynku na osiedlu Strzemięcin oznaczonego administracyjnie Śniadeckich 38
 • 1975 - rozpoczęcie inwestycji na osiedlu Mniszek
 • 1978 - zgłoszenie pierwszej koncepcji zagospodarowania gruntów po PGR Rządz na cele mieszkaniowe
 • 1982 - rozpoczęcie budowy głównej drogi na przyszłym osiedlu Rządz (późniejsza Konstytucji 3 Maja)
 • 1982 (13 kwietnia) - oddanie do użytku pierwszego budynku na osiedlu Lotnisko przy ul. Warszawskiej 1
 • 1982 - rozpoczęcie prac nad projektem wykorzystania terenów między osiedlem Strzemięcin a osiedlem Rządz - Osada “Grud”
 • 1983 - odłączenie Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie
 • 1984 (październik) - oddanie do użytku pierwszego budynku na osiedlu Rządz przy ul. Gąsiorowskiego 2
 • 1987 - przyznanie projektowi Osady “Grud” nagrody Srebrnej Statuetki przez fundację Building and Social Housing Foundation
 • 1991 (3 grudnia) - odbiór ostatniego budynku na osiedlu Lotnisko przy ul. Stachonia 4
 • 1992 - oddanie do użytku ostatniego budynku na osiedlu Kopernika przy ul. Chełmińskiej 74
 • 1992 - rozpoczęcie tworzenia sieci telewizji kablowej - podpisanie umowy z Telekomunikacją Polską S.A. na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej
 • 1992 (8 grudnia) - oddanie do użytku ostatniego budynku na osiedlu Strzemięcin, przy ul. Jackowskiego 43
 • 1993 - uzyskanie rekomendacji Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w konkursie na najlepszy program kompleksowego wdrażania termomodernizacji oraz uzyskanie dotacji
 • 1993 - pojawienie się pierwszego programu lokalnego w sieci kablowej tworzonego przez Centrum Kultury Teatr
 • 1996 - wspólne przygotowywanie programu lokalnego przez Centrum Kultury Teatr i Studio SM
 • 2001 - rozpoczęcie nadawania programu lokalnego na żywo
 • 2002 (listopad) - rozpoczęcie sprzedaży usługi dostępu do Internetu poprzez sieć kablową dla Abonentów TVSM
 • 2007 (maj) - rozpoczęcie sprzedaży pierwszego pakietów cyfrowych
 • 2007 (sierpień) - oddanie do eksploatacji budynku przy ul. Piotra Skargi 1 na potrzeby działalności telewizji kablowej
 • 2009 - rozpoczęcie sprzedaży usługi telefonii stacjonarnej dla Abonentów TVSM
 • 2011 - Zmiana nazwy identyfikującej działalność telekomunikacyjną "TVSM" na "TVK SM". Nazwa "TVSM" zostaje przeznaczona na potrzeby identyfikacji programu lokalnego.