Informacja o cookies
Strona internetowa smgr.pl stosuje pliki cookies w celu m.in. dopasowania wyglądu i treści strony do Twoich preferencji oraz analizy statystycznej ruchu. Dowiedz się więcej.

Opłaty

Informacja o obowiązujących stawkach w lokalach mieszkalnych i garażach

Informujemy, iż z dniem 01.01.2023 r. uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Protokół nr 50/Z/2022 z dnia 14.12.2022r. zostały wprowadzone następujące zmiany opłat za używanie lokali mieszkalnych i garaży:

Składniki opłat za lokale mieszkalne i garaże

Fundusz remontowy

Numer nieruchomości Wyszczególnienie nieruchomości Data obowiązywania Indywidualna stawka
01/001 Rapackiego 54 a-c 2023-04-01 3,25 zł/m2
01/002 Rapackiego 52 a-d 2023-04-01 3,25 zł/m2
01/003 Królewska 7, Dworcowa 43 2023-04-01 2,57 zł/m2
01/005 Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, Rapackiego 38 2023-04-01 2,92 zł/m2
01/007 Rapackiego 32-34 2023-04-01 2,92 zł/m2
01/009 Malinowskiego 1, 3, Modrzewskiego 2, 4, 6 2023-04-01 2,92 zł/m2
01/010 Piłsudskiego 22-26, 28-32, 34-38, 26a, 38a, Mikołaja z Ryńska 2 2023-04-01 2,92 zł/m2
01/011 Tysiąclecia 1, Mikołaja z Ryńska 1-7, Piłsudskiego 40-42 2023-04-01 2,92 zł/m2
01/012 Tysiąclecia 3 2023-04-01 2,57 zł/m2
01/017 Nadgórna 47 2023-04-01 2,57 zł/m2
01/023 Kościuszki 72 2023-04-01 2,57 zł/m2
01/026 Tczewska 2, 6, 8 2023-04-01 2,92 zł/m2
01/027 Armii Krajowej 30 2023-04-01 2,57 zł/m2
05/014 Skarżyńskiego 5, Stachonia 8 2023-04-01 2,72 zł/m2
Dla pozostałych nieruchomości stawka funduszu remontowego od 1 kwietnia 2023 roku wynosi 2,42 zł/m2 .

Pozostałe opłaty

Rodzaj opłaty Podrodzaj Data obowiązywania Wysokość opłaty
Eksploatacja podstawowa dźwigów osobowych (dwuczłonowa) opłata stała 2023-04-01 29,00 zł/mieszkanie
opłata zmienna 2023-04-01 16,00 zł/osoba
Działalność społeczno-kulturalna 2013-04-01 0,05 zł/m2
Opłata za wodę i ścieki naliczana według wskazań licznika 2023-09-29 8,77 zł/m3
dla osób nieposiadających licznika wody (ryczałt) 2023-09-29 7 m3 x 8,77 zł/m3
w budynkach bez ciepłej wody (ryczałt) 2023-09-29 6 m3 x 8,77 zł/m3
Punkt świetlny w piwnicy (ryczałt) 2013-04-01 1,40 zł/miesięcznie
Opłata za korzystanie z pralni opomiarowanej zużycie wody i odprowadzenie ścieków według wskazań wodomierza 2023-09-29 8,77 zł/m3
podgrzanie wody 2022-12-01 40,00 zł/m3
zużycie gazu według wskazań licznika według obowiązujących cen i taryf
pozostałe koszty (ryczałt) 2022-12-01 7,10 zł/doba
Opłata za korzystanie z pralni nieopomiarowanej (ryczałt) 2022-12-01 34,50 zł/doba

Szczegółowych informacji w sprawie opłat na poszczególnych nieruchomościach udziela właściwa administracja osiedlowa.

Informacja w sprawie rozliczenia mediów w przypadku zmiany użytkownika lokalu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu informuje, iż w przypadku opłat za energię cieplną, gaz, wodę i ścieki jest jedynie pośrednikiem między dostawcami tych mediów a użytkownikami lokali.

Co ważne, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, w przypadku zmiany użytkownika lokalu przed dokonaniem rozliczenia mediów za dany okres, rozliczenia za ten okres dokonuje się z nowym użytkownikiem. W praktyce oznacza to, iż prawo do nadpłaty i zobowiązanie do dopłaty powstają zawsze względem aktualnego użytkownika lokalu (tj. użytkownika z daty dokonania rozliczenia zaliczek i kosztów).

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu jednocześnie doradza, aby w przypadku gdy zmiana użytkownika ma nastąpić na skutek jego sprzedaży, strony umowy porozumiały się między sobą w jaki sposób rozliczą nadpłaty lub dopłaty z tytułu dostaw mediów. Niemniej ustalenia te nie wiążą Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, gdyż Spółdzielnia nie jest stroną umowy sprzedaży.

Podstawowe rachunki bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

Tytuł płatności Numer rachunku podstawowego Bank
Opłaty za używanie lokali mieszkalnych 93 1020 5040 0000 6602 0025 2239 PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Grudziądzu
Najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów, reklamy 45 1020 5040 0000 6502 0025 3443 PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Grudziądzu
Usługi telekomunikacyjne (telewizja kablowa, internet przewodowy, telefonia stacjonarna) 48 1020 5040 0000 6902 0025 3484 PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Grudziądzu

Kod BIC (SWIFT) do transakcji międzynarodowych: BPKOPLPW